Kuva -

Aikaisemmin yrittäjänä toimineen työntekijän vuosityöansion määrittäminen

(29.12.2017)

Vahinkotapahtumassa, joka sattuu työntekijälle 1.1.2018 tai sen jälkeen, otetaan vuosityöansion määrittämisessä vertailuajassa huomioon tietyin edellytyksin työntekijän aikaisempi yrittäjän työtulo. Tästä säädetään TyTAL 75 §:n uudessa kolmannessa momentissa (laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta 1060/2017).

Yrittäjän työtulo otetaan huomioon työntekijän vuosityöansion määrittämisessä vertailuvuosissa, jos

  • yrittäjätyö on päättynyt ennen vahinkotapahtuman sattumista ja
  • yrittäjällä on ollut voimassa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus vertailuvuoden viimeisenä päivänä.

Laskelmassa otetaan huomioon YEL-työtulon määrä kunkin vertailuvuoden kalenterivuoden päättyessä. Poikkeuksena tästä on vuosi 2015, jolloin käytetään yrittäjän tapaturmavakuutuslain mukaista vuosityöansiota, koska tuolloin yrittäjän tapaturmavakuutus ei edellyttänyt yrittäjän eläkevakuutuksen voimassaoloa.

Jos työntekijä on ollut maatalousyrittäjä, laskelmassa otetaan huomioon vertailuvuoden päättyessä voimassa ollut maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan vahvistettu vuosityöansio.

Vuosityöansion määrittämiseksi lasketaan ensin vahinkopäivän ansiot, johon 75 §:n 3 momentti ei vaikuta. Vertailuajan laskelmassa poissaolot otetaan huomioon työansioissa ja vuositasolle nostettuun työansioon lisätään YEL-työtulon määrä kalenterivuoden viimeisenä päivänä.

TyTAL 75 § 3 momenttia ei sovelleta, jos työntekijä on vahinkotapahtuman sattuessa myös yrittäjä. Tällöin sovelletaan 75 §:n 1 ja 2 momenttia, jolloin vahinkotapahtuman sattuessa voimassa olleen yrittäjätyön vakuutuksen vuosityönsio lisätään työsuhdetyön vuosityöansioon. 

Esimerkki vertailuajan laskennasta:

Sähköasentajalle sattuu työsuhdetyössä työtapaturma 3.2.2018. Vuosina 2010 – 2017 hän toimi myös yrittäjänä ja hänellä oli tällöin koko ajan voimassa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Yritystoiminta päättyi kesäkuussa 2017. 

Tämän ohjeen liitteenä julkaistaan VTA-excelistä päivitetty versio, jossa on otettu huomioon tässä ohjeessa kerrottu muutos VTA:n määrittämisessä.

Excel taulukko vuosityöansion laskentaan

Ohje tulostettavana PDF:nä

8.1.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;