Kuva -


Takaisin

Palkkatilastojen käyttäminen ansionmäärityksessä

Opiskelijan vuosityöansiota, nuoren henkilön vuosityöansiota ja vahingoittuneelle ammatillisena kuntoutuksena korvatun koulutuksen mukaisen uuden työn tai ammatin ansiotasoa määritettäessä käytetään Tilastokeskukselta saatua tilastoa, jonka Tako toimittaa vakuutuslaitosten käyttöön.

Tilasto tuotetaan Tilastokeskuksessa vuosittain uusimmasta palkkarakennetilastosta, jonka luvut on tarkistettu työnantajasektorikohtaisesti ansionmääritysajankohtaa edeltävän vuoden viimeisen vuosineljänneksen tasolle säännöllisen työajan ansion kehitystä kuvaavan ansiotasoindeksin uusimmilla tiedoilla. Tilastossa olevaa lukua käytetään sellaisenaan tilastoaineiston toimittamisvuoden ansiomäärityksessä.

Tilasto sisältää kaikkien Tilastokeskuksen koulutus- ja ammattiluokkien ansiotiedot. Käytettävät koulutus- ja ammattiluokitukset ovat Tilastokeskuksen Koulutusluokitus 2015 ja Ammattiluokitus 2010, ja niitä päivitetään, mikäli niistä ilmestyy uudempia versioita.

Tilasto sisältää kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion ensimmäisen desiilin ja ensimmäisen kvartiilin, joista ensimmäistä käytetään alkupalkkatasona ja jälkimmäistä kolmen vuoden tasona. Jos koulutus- tai ammattiluokassa on maksettu tulospalkkioita yli 50 %:lle palkansaajista, tulospalkkiot ovat ansiotiedoissa mukana.

Tilastojen säännöllisen työajan ansio ei sisällä lomarahaa (lomaltapaluurahaa). Laskennallinen lomaraha (1/24-osa tai 18,5 %) otetaan huomioon nostettaessa tilaston mukaiset ansiot vuositasolle, jos lomarahaa maksetaan kyseisellä alalla vakiintuneesti. Lomarahan määräytymisperuste selvitetään alan liitolta.

Tilanteissa, joissa Tilastokeskuksen tilastosta ei löydy suoraan soveltuvaa tutkinto- tai ammattiluokkaa, vakuutuslaitoksen tulee pyytää päätösehdotuksestaan Takon lausuntoa. Takon lausunto tarvitaan myös, jos ammatillisen kuntoutuksen jälkeisessä ansiovertailussa on käytetty alkupalkkana jotakin muuta kuin Tilastokeskuksen tilastoja ja vakuutuslaitos on määrittämässä kolmen vuoden tasoa.

Jos määritettävänä on opiskelijan / nuoren vuosityöansio ennen vuotta 2017 sattuneessa vahinkotapahtumassa taikka kuntoutuksen jälkeinen ansioiden alenema ennen vuotta 2017, vakuutuslaitoksen pitää hankkia asianmukainen tilasto Tilastokeskukselta. Näissä tapauksissa Takon lausunto on tarpeen aina, kun kyse on kuntoutuksen jälkeisen ansionaleneman määrittämisestä.

Ohje tulostettavana pdf:nä

Takaisin

24.1.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;