Kuva -


Takaisin

Vähennysjärjestys TyTAL:n perusteella maksettavissa päivärahoissa

Tässä ohjeessa käsitellään päivärahaan tehtävien vähennysten järjestys työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisissa työajan- ja vapaa-ajan vakuutuksissa.  Vähennyksiä ovat TyTAL:n 61 §:n mukainen myötävaikutusvähennys, 62 §:n mukainen palkansaajamaksujen vähennys sekä 202 §:n mukainen ns. Kela-vähennys. Lisäksi on otettava huomioon työkyvyn heikentymä (57 §) ja työnantajan maksama sairausajan palkka samalta ajalta kuin päivärahaa maksetaan vahingoittuneelle. 

Tällä ohjeella kumotaan Takon 23.5.2016 antama yleisohje vähennysjärjestyksestä vapaa-ajan vakuutusten perusteella maksettavissa päivärahoissa.  

Vähennysjärjestys

Täydestä päivärahan määrästä vähennykset tehdään seuraavassa järjestyksessä:

  1. Työkyvyn heikentymä
  2. Kela-vähennys
  3. Myötävaikutusvähennys
  4. Työnantajan maksama sairausajan palkka                    
  5. Palkansaajamaksujen vähennys                                                                   

Kela-vähennys koskee vain vapaa-ajan tapaturmia ja vähennys tehdään TyTAL 202 §:ssä olevan taulukon mukaisesti. Taulukon mukaisella vähentämättömällä määrällä tarkoitetaan työkyvyn heikentymän mukaista päivärahan määrää (ks. esimerkki 4). 

Palkansaajamaksujen vähennys on laskennallinen vähennys, jota ei makseta/tilitetä millekään taholle. Vähennyksen tarkoituksena on se, että vahingoittuneelle maksettavan päivärahan määrä vastaisi sitä ansiotasoa, jonka vahingoittunut palkkana saisi palkasta tehtävien vähennysten jälkeen samalta ajalta. Palkansaajamaksujen vähennys tehdään viimeisenä, koska tätä vähennystä ei tehdä esim. päivärahasta, joka maksetaan työnantajalle. Palkansaajamaksujen vähennys kohdistuu siis kaikissa tilanteissa vain siihen osaan päivärahaa, joka maksetaan vahingoittuneelle.  Vaikka työnantaja ei ole maksanut sairausajan palkkaa, palkansaajamaksujen vähennys tehdään viimeisenä, jolloin tapausten käsittely on yhdenmukaista vähennysten osalta.  

Esim. 1. 

Vahingoittuneelle on sattunut työtapaturma 5.11.2018. Vahingoittunut on täysin työkyvytön 5.11.2018 - 20.1.2019. Työnantaja maksaa sairausajan palkkaa 1 800 euroa ajalta 6.11. – 3.12.2018 ja 1 700 euroa ajalta 4.12.2018 – 30.12.2018.  

Päiväraha ajalta 6.11. – 3.12.2018 maksetaan kokonaisuudessaan työnantajalle tämän maksaman sairausajan palkan perusteella.

Päiväraha 4.12.2018–30.12.2018

79,86 €/p x 27 p = 2 156,22 €


Työnantajan maksama sairausajan palkka

1 700,00 €


Vahingoittuneelle maksettava päiväraha

2 156,22 € – 1 700,00 € = 456,22 €


Palkansaajamaksujen vähennys 4,48 % (2018)

456,22 € x 0,0448 = 20,44 €


Vahingoittuneelle myönnettävä päiväraha ennen ennakonpidätystä

456,22 € – 20,44 € = 435,78 €

 

Esim. 2.

Edellisen esimerkin vahingoittunut palaa töihin, mutta viikon päästä todetaan, että työskentely kokoaikaisesti ei vielä onnistu ja päätetään kokeilla osittaista työhön paluuta. Työkyvyn heikentymä ajalta 9.1. – 27.1.2019 on 50 %. Työnantaja maksaa sairausajan palkkaa ko. ajalta 620,00 e.

Päiväraha 9.1.2019–27.1.2019

79,86 €/p x 19 p = 1 517,34 €


Työkyvyn heikentymä 50 %, 1 517,34 € x 0,50 = 758,67 €

758,67 €


Työnantajan maksama sairaus-ajan palkka

620,00 €


Vahingoittuneelle maksettava päiväraha

1 517,34 € – 758,67 € – 620,00 € = 138,67 €


Palkansaajamaksujen vähennys 4,24 % (2019)

138,67 € x 0,0424 = 5,88 €


Vahingoittuneelle myönnettävä päiväraha ennen ennakonpidätystä

138,67 € – 5,88 € = 132,79 €

 

Esim. 3.  

Vahingoittuneelle on sattunut vapaa-ajan tapaturma 5.11.2018 ja hänelle maksetaan vuosityöansion perusteella päivärahaa ajalta 9.1.2019 – 27.1.2019. Työnantaja on maksanut samalta ajalta sairausajan palkkaa 750,00 e. 

Päiväraha 9.1.2019–27.1.2019

195,00 €/p x 19 p = 3 705,00 €


Kela-vähennys taulukosta 50 %, kun päiväraha 195,00 €/p (3 705,00 € x 0,50 = 1 852,50 €)

1 852,50 €


Työnantajan maksama sairausajan palkka

750,00 €


Vahingoittuneelle maksettava päiväraha

3 705,00 € – 1 852,50 € – 750,00 € = 1 102,50 €


Palkansaajamaksujen vähennys 4,24 % (2019)

1 102,50 € x 0,0424 = 46,75 €


Vahingoittuneelle myönnettävä päiväraha ennen ennakonpidätystä

1 102,50 € – 46,75 € = 1 055,75 €

 

Esim. 4.  

Vahingoittuneelle on sattunut vapaa-ajan tapaturma 5.11.2018 ja hänelle maksetaan vuosityöansion perusteella päivärahaa ajalta 9.1.2019 – 27.1.2019. Kyseessä on osittainen työhön paluu ja työkyvyn alentuma on 50 %. Työnantaja ei maksa sairausajan palkkaa.

Päiväraha 9.1.2019–27.1.2019

195,00 €/p x 19 = 3 705,00 €


Työkyvyn heikentymä 50 % (3 705,00 € x 0,50 = 1 852,50 €)

1 852,50 €


Kela-vähennys taulukosta 70 %, kun päiväraha 97,50 €/p, (1 852,50 € / 19 p = 97,50 €/p), 1 852,50 € x 0,70 = 1 296,75 €

1 296,75 €


Vahingoittuneelle maksettava päiväraha

3 705,00 € – 1 852,50 € – 1 296,75 € = 555,75 €


Palkansaajamaksujen vähennys 4,24 % (2019)

555,75 € x 0,0424 = 23,56 €


Vahingoittuneelle myönnettävä päiväraha ennen ennakonpidätystä

555,75 € – 23,56 € = 532,19 €

 

Esim. 5.  

Vahingoittuneelle on sattunut vapaa-ajan tapaturma 5.11.2018 ja hänelle maksetaan vuosityöansion perusteella päivärahaa ajalta 9.1.2019 – 27.1.2019. Päivärahaan tehdään myötävaikutusvähennys 2/5 osaa. Työnantaja on maksanut samalta ajalta sairausajan palkkaa 1 450,00 e. 

Päiväraha 9.1.2019–27.1.2019

195,00 €/p x 19 = 3 705,00 €


Kela-vähennys taulukosta 50 %, (kun päiväraha 195,00 €/p) 3 705,00 € x 0,50

1 852,50 €


Myötävaikutusvähennys 40 %, 1 852,50 € x 0,40

741,00 €


Päiväraha vähennysten jälkeen

3 705,00 € – 1 852,50 € – 741,00 € = 1 111,50 €


Työnantajan maksama sairausajan palkka 1 450 €, vahingoittuneen päivärahaa maksussa enää 1 111,50 €

1 111,50 €


Vahingoittuneelle maksettava päiväraha

3 705,00 € – 1 852,50 € – 741,00 € – 1 111,50 € = 0,00 €


Palkansaajamaksujen vähennys 4,24 % (2019)

0,00 €


Vahingoittuneelle myönnettävä päiväraha ennen ennakonpidätystä

0,00 €Ohje tulostettavana pdf:nä


Takaisin

7.2.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;