Kuva -

 

Vahinkopäivän ansiot vuosityöansion määrittämisessä, kun vahinkotapahtuma on sattunut 1.1.2020 tai sen jälkeen

Vahinkotapahtumassa, joka sattuu työntekijälle 1.1.2020 tai sen jälkeen, otetaan vuosityöansion määrittämisessä vahinkopäivän työansioissa huomioon vahinkopäivää edeltävän vuoden aikaan sisältyvät täydet palkanmaksukaudet. Tästä säädetään valtioneuvoston asetuksen muutetussa ensimmäisessä pykälässä (Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä 1466/2015, muutos 158/2019). Jos työsuhde ei ole kestänyt mainittua vuoden pituista ajanjaksoa, työansiot otetaan huomioon työsuhteen alkamispäivästä.

Tätä ohjetta sovelletaan vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat 1.1.2020 tai sen jälkeen. Säännöksen soveltamisessa hyödynnetään tulorekisterissä olevia palkanmaksukausikohtaisia työansiotietoja.

Esimerkki 1. Työsuhde on kestänyt vähintään vuoden ja palkanmaksukausi on kalenterikuukausi

Vahingoittuneelle sattuu tapaturma torstaina 23.1.2020. Vahinkotapahtumasta vuosi taaksepäin on ajanjakso 23.1.2019 – 22.1.2020, jonka sisällä olevien täysien palkanmaksukausien työansiot otetaan mukaan vuosityöansiolaskentaan. Vahingoittuneella palkanmaksukautena on kalenterikuukausi, joten vuosityöansion määrittämiseksi tarvitaan työansiot ajalta 1.2.2019 – 31.12.2019.

Jos tapaturma sattuu kalenterikuukauden 1. päivänä ja palkanmaksukautena on kalenterikuukausi, vuosityöansion määrittämiseksi tarvitaan työansiot vahinkopäivää edeltäviltä 12 kalenterikuukaudelta.

Esimerkki 2. Työsuhde on kestänyt vähintään vuoden ja palkanmaksukausi on kaksi viikkoa

Vahingoittuneelle sattuu tapaturma perjantaina 24.1.2020. Vahinkotapahtumasta vuosi taaksepäin on ajanjakso 24.1.2019 – 23.1.2020, jonka sisällä olevien täysien palkanmaksukausien työansiot otetaan mukaan vuosityöansiolaskentaan. Vahingoittuneella palkanmaksukautena on kaksi viikkoa eikä palkanmaksu ole sidoksissa kalenterikuukauteen. Vuosityöansion määrittämiseksi tarvitaan työansiot joko ajalta 4.2.2019 – 19.1.2020 tai ajalta 28.1.2019 – 12.1.2020 riippuen siitä, miten palkan maksu on jaksotettu.

Esimerkki 3. Alle vuoden kestänyt työsuhde

Vahingoittuneelle sattuu tapaturma torstaina 16.1.2020. Työsuhde on alkanut 1.10.2019, jolloin ajanjakso, jonka sisällä olevien täysien palkanmaksukausien työansiot otetaan mukaan vuosityöansiolaskentaan, on 1.10.2019 – 15.1.2020. Vahingoittuneella palkanmaksukautena on kalenterikuukausi, joten vuosityöansion määrittämiseksi tarvitaan työansiot ajalta 1.10.2019 – 31.12.2019.

Esimerkki 4. Työsuhteen ajalla ei yhtään palkanmaksukautta

Vahingoittuneelle sattuu tapaturma torstaina 16.1.2020. Työsuhde on alkanut 1.1.2020. Palkanmaksukautena on kalenterikuukausi. Kun ajanjaksoon 1.1.2020 – 15.1.2020 ei sisälly yhtään täyttä palkanmaksukautta, vuosityöansion määrittämiseksi tarvitaan työansiot työsuhteen ajalta eli 1.1.2020 – 15.1.2020.

Tulorekisterissä tiedot ovat palkanmaksukausittain, joten työansiotieto, joka tarvitaan ajanjaksolta, joka ei ole palkkakausi, on pyydettävä työnantajalta.

Tämän ohjeen liitteenä julkaistaan Takossa käytössä olevasta VTA-excelistä päivitetty versio, jossa on otettu huomioon tässä ohjeessa kerrottu muutos VTA:n määrittämisessä.

Liitteet   
Vuosityöansio-ohje palkkakausi 1.1.2020  (pdf)         
Valtioneuvoston asetus 158/2019
 VTA-Excel 2020

23.1.2020

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;