Kuva -

Ammatillisen kuntoutuksen korvaaminen kroonistuneessa ammattitaudiksi hyväksytyssä ärsytyskosketusihottumassa

12.4.2018

Korvauslautakunta on ohjeistanut kiertokirjeellään 2/2012 pyytämään lausuntoa kaikissa ärsytyskosketusihottumatapauksissa, joissa arvioidaan ammatillisen kuntoutuksen tarvetta. Ärsytysihottuma on vakiintuneesti korvattu ohimenevänä ammattitautina. Korvauskäytännön mukaan ammatillinen kuntoutus on harvoin katsottu ärsytyskosketusihottuman johdosta tarpeelliseksi. Muutoksenhakuelinten päätöksissä on kuitenkin ollut havaittavissa muutoksia ammatillisen kuntoutuksen tarpeen arvioinnissa.

Työterveyslaitos on antanut 8.5.2017 korvauslautakunnalle sen pyynnöstä lausunnon siitä, onko ilmaantunut uutta lääketieteellistä näyttöä ärsytysihottuman kroonistumisesta ja siitä, milloin kroonistuminen on arvioitavissa pääasiallisesti työstä johtuvaksi. Lausunnon on laatinut ylilääkäri, ammatti-ihotautien dosentti Kristiina Aalto-Korte. Lausunnon pohjalta on tähän ohjeeseen koostettu edellytykset, joiden tulisi täyttyä, jotta ammatillisen kuntoutuksen tarpeen voidaan katsoa johtuvan ärsytyskosketusihottumasta. 

Tämän ohjeen myötä korvauslautakunnan lausunnon pyytäminen ei enää ole tarpeellista kaikissa ammatillista kuntoutusta koskevissa tapauksissa. Harkinnan mukaan lausuntoa tulee kuitenkin pyytää edelleen TyTAL:n 123 §:n mukaisesti, jos asiaan sisältyy periaatteellinen oikeudellinen tai lääketieteellinen tulkintakysymys tai asian käsittely lautakunnassa on muutoin tarpeen vakuutuslaitosten korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi. 

Ärsytyskosketusihottuman kroonistumiseen ja ennusteeseen vaikuttavina tekijöinä voidaan todeta:

 1. Atooppiset sairaudet
 2. Yhtäaikainen muu ekseema (myös muualla kuin käsissä)
 3. Yhtäaikaiset kosketusallergiat
 4. Ihottuman kesto (yli 10 vuotta; huonoin ennuste, alle 2 vuotta; hyvä ennuste)
 5. Ihottuman alkuvaiheen vaikeusaste

Kroonistumiseen ja ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä esiintyy siis runsaasti myös työhön liittymättöminä. 

Ärsytyskosketusihottuman kroonistuminen on mahdollista ja se liittyy usein siihen, että taudin alkuvaihe on ollut vaikea ja altistuminen ja oireilu on kestänyt pitkään ennen diagnoosin asettamista. Edellytys sille, että ärsytysihottuma voidaan tulkita kroonistuneeksi, on alkuvaiheen tyypillinen kliininen oirekuva (erityisesti ihottuman luotettavasti osoitettu reversibiliteetti eli paraneminen lomien tai sairauslomien aikana) ja riittävän pitkä seuranta. 

Milloin ärsytyskosketusihottuman kroonistumisen voidaan katsoa olevan pääasiallisesti työstä johtuvaa ja vahingoittuneen olevan oikeutettu ammatilliseen kuntoutukseen?

Ärsytyskosketusihottuman kroonistumiseen voivat vaikuttaa yhtä aikaa monet tekijät, joista osa liittyy selkeästi työhön. Ammatillista kuntoutusta voidaan korvata, jos työperäiset syyt ovat todennäköisesti pääasiallisia kroonistumisen aiheuttajia. Ammatillisen kuntoutuksen arvioinnissa korvattavuutta puoltavat seuraavien kriteerien täyttyminen:

1) Ärsytysihottuma on diagnosoitu ja korvattu vaiheessa, jossa työhön liittyvä altistuminen on edelleen jatkunut.

2) Ärsytyskosketusihottuman taudinkuva primaarivaiheessa on ollut selkeä.

 • Työssä on ollut selkeitä ihoa ärsyttäviä tekijöitä ja altistuminen niille on ollut kohtalaisen voimakasta.
 • Ihottuma on paikallistunut vain käsiin tai kyynärvarsien alaosiin.
 • Taudinkulku on ärsytysihottuman alkuvaiheessa vastannut työperäistä ihottumaa; oireet ovat parantuneet suhteellisen nopeasti ja selvästi työstä poissa ollessa esim. loman tai sairausloman yhteydessä lukuisia kertoja ja se on objektiivisesti dokumentoitu lääkärin vastaanotolla ainakin kerran.

3) Ihottuman riittävä kesto ja vaikeusaste primaaridiagnoosin jälkeen, kun altistuminen työn ihoa ärsyttäville tekijöille jatkuu.

 • Primaaridiagnoosin jälkeen ärsytysihottuma jatkuu useamman vuoden ajan (väh.2 vuotta) mutta parantuu työstä poissa ollessa tai ärsykkeiden määrän välillä vähentyessä.
 • Kokonaiskesto ennen kroonistumista on ainakin 4 vuotta.
 • Alkuperäisen ärsytysihottuman oireiden vaikea-asteisuus on myös kroonistumisriskiä lisäävä tekijä. Oireiden vaikeusasteen tulee kuitenkin olla suhteessa työhön liittyviin altisteisiin. Taudin alkuvaiheessa vähäiset ärsyttävät tekijät eivät voi yksin aiheuttaa vaikea-asteisia oireita. Toisaalta aivan lievät oireet eivät voi enää altistumisen loputtua johtaa kroonistuviin vaikeampiin oireisiin, eli ärsytysihottuman pitää olla ainakin ajoittain kohtalaisen vaikea-asteinen siinä vaiheessa, kun vielä on työhön liittyvää altistumista.

Kroonistumisen työperäisyyttä ei puolla, jos lisäksi on todettavissa tai tiedossa:

 • muu ekseematyyppinen ei-työperäinen ihottuma.
 • että vakuutetulla on tai on ollut atooppista ihottumaa.
 • Hengitystieatopiaa. Hengitystieatopian (allerginen silmätulehdus, allerginen nuha tai allerginen astma) merkitys ärsytysihottuman riskitekijänä ei ole kuitenkaan yhtä selvä kuin atooppisen ihottuman. Hengitystieatopia ennakoi kuitenkin myös ärsytyskosketusihottuman huonoa paranemista - laaja hengitystieherkistyminen ympäristöallergeeneille tulee huomioitavaksi kroonistumista ennustavana tekijänä ja voi siten myös rajata korvausvastuuta ammatillisen kuntoutuksen osalta.
 • että vakuutetulla on todettu ei työperäinen kosketusallergia ympäristössä yleisesti esiintyville ja vaikeasti vältettäville ei-työperäisille altisteille (esim. nikkeli, koboltti, kromi, hajusteet, kumikemikaalit, isotiatsonolit).
 • että taudinkehitykseen ja kroonistumiseen ovat olennaisesti vaikuttaneet ei-työperäiset tekijät.

Jos ärsytysihottuma kroonistuneena ilmenee henkilöllä, jolla aikaisemmin on todettu työperäinen allerginen kosketusihottuma, tulee ärsytysihottuma ensisijaisesti korvata allergiseen kosketusihottumaan liittyvänä (edellyttäen, että ihottumakehitykseen ei liity tekijöitä, jotka selkeästi ovat ei-työperäisiä).

Ohje tulostettavana PDF:nä

LIITE: Työterveyslaitoksen lausunto ärsytyskosketusihottumien korvattavuudesta tapaturmavakuutusjärjestelmässä

 

1.6.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;