Kuva -

Toimeenpanojärjestelmän tiedotteet 2019

30.12.2019 | Viivästyskorot 1.1. - 30.6.2020

9.12.2019 | Veronhallinnon päätöksiä

9.12.2019 | Päivärahasta tehtävä vähennys on 4,14 % vuonna 2020

25.11.2019 | Työtapaturma- ja ammattitautilakiin muutoksia EU:n tietosuoja-asetuksen johdosta

6.11.2019 | Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät 2020

6.11.2019 | Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät vuonna 2020

6.11.2019 | Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset euromäärät 2020

1.11.2019 | Työtapaturmavakuuttajat ja TVK ottavat tulorekisterin käyttöön 1.1.2020 ja hakevat sieltä tarvitsemansa palkkatiedot

30.8.2019 | Muutoksia liikennevakuutuslakiin ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettuun lakiin sekä uusi potilasvakuutuslaki ja uusi laki liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta

19.8.2019 | Uusi laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta voimaan 1.1.2020

7.8.2019 | Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja sen myötä teknisiä muutoksia työtapaturma- ja ammattitautilakiin

28.6.2019 | Viivästyskorot 1.7.-31.12.2019

11.3.2019 | Valitukset ja itseoikaisupäätökset 2018

20.2.2019 Tulorekisteriin liittyviä säädösmuutoksia vahvistettu

30.1.2019 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (48/2019) haittarahan kertakorvausperusteista

22.1.2019 Hallituksen esitys potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

21.1.2019 Uusi laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta
voimaan 1.4.2019

18.1.2019 Hallituksen esitys laiksi digitaalisten palveluiden tarjoamisesta

7.1.2019 Asevelvollisten tapaturmakorvauksiin parannuksia - muutokset voimaan 1. tammikuuta 2019

24.2.2020

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;