Kuva -

TVK:n korvaustoiminta

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) käsittelee korvausasian silloin, kun työnantajalla ei ole ollut työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukaista vakuutusta vahinkotapahtuman, eli työtapaturman tai ammattitaudin, sattuessa. TVK ylläpitää vakuutusrekisteriä, josta työnantajan vakuutustiedot voi tarkistaa. 

Vakuuttamattomalla työntekijällä on oikeus samoihin lain mukaisiin korvauksiin kuin vakuutetulla työntekijällä. Korvausasian voi ilmoittaa TVK:lle selvittelyyn työntekijä, työnantaja tai hoitolaitos näillä sivuilla annettujen tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Ns. lähetettyjen työntekijöiden, jotka ovat tulleet työskentelemään Suomeen EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta, vakuutusturva on lähtömaassa eikä heitä tarvitse vakuuttaa Suomessa. TVK hoitaa kuitenkin Suomessa EU:n sosiaaliturvan koordinaatioasetuksiin perustuvia asuin- ja oleskelupaikan laitoksen tehtäviä, joten työnantajan on otettava lähetetyn työntekijän työtapaturma- ja ammattitautitapauksissa yhteyttä TVK:een. Katso tästä asiasta tarkemmin kohdasta Toisessa maassa vakuutettu työntekijä.

7.6.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;