Kuva -


Takaisin

Korvaukset

Sekä vuoden 2015 loppuun saakka voimassa olleessa tapaturmavakuutuslaissa että 1.1.2016 alkaen voimassa olleessa työtapaturma- ja ammattitautilaissa on mainittu euromääräisiä korvaussummia. Ne tarkistetaan vuosittain indeksillä, joko työeläkeindeksillä tai palkkakertoimella, ja pyöristetään tasaluvuksi laeissa mainituilla tavoilla. Indeksiluvut vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Tapaturmavakuutuslaissa euromäärät ovat vuoden 2004 tasossa, ja tästä tasosta ne nostetaan kulloisenkin vuoden tasoon. Työtapaturma- ja ammattitautilaissa euromäärät ovat puolestaan vuoden 2014 tasossa ja valmiiksi pyöristettyinä. Kun ne nostetaan tarkasteluvuoden tasoon ja pyöristetään, loppusumma ei välttämättä ole sama kuin aiemman lain mukainen euromäärä.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetukset indeksiluvuista vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen TVK:ssa lasketaan kummankin lain mukaiset indeksillä tarkistetut euromäärät, ja niistä julkaistaan TVK:n kotisivulla tiedote.

2.2.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;