Kuva -


Takaisin

Potilastietojen luovuttamista koskevat kysymykset

Ei anneta. Vakuutusyhtiöille pitää ilmoittaa tiedot hoitokäynneistä. Käytännössä tämä tarkoittaa potilasasiakirjamerkintöjen lähettämistä.

Terveydentilatiedot annetaan vakuutusyhtiöille E-lausunnon muodossa vain, jos vakuutusyhtiö sitä pyytää.

Hoitolaitoksella pitää olla tiedot vahingoittuneen työnantajasta ja tieto siitä, missä vakuutusyhtiössä työnantajan työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on.

Vakuutustodistus on edelleen nopein tapa korvausvastuullisen vakuutusyhtiön selvittämiseksi. Vakuutustodistusta käyttävät vielä ainakin muutamat vakuutusyhtiöt.

Mikäli hoitolaitos ei tiedä, missä vakuutusyhtiössä työnantajan työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutus on, hoitolaitoksen on tarkistettava vakuutustiedot Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) ylläpitämästä vakuutusrekisteristä sähköpostitse: vakuutusrekisteri@tvk.fi tai puhelimella palvelunumerosta (arkisin klo 9-15) 0409 220930.

Vakuutusyhtiö siirtää korvausasian oikealle vakuutusyhtiöille, mutta palauttaa laskut ne lähettäneelle terveydenhuollon toimintayksikölle/hoitolaitokselle. Hoitolaitoksen tulee lähettää uudet laskut oikealle vakuutusyhtiölle.

Hoitolaitoksen on lähetettävä tiedot oma-aloitteisesti ja vakuutusyhtiöillä on lain mukaan oikeus saada tiedot maksutta. Jos vakuutusyhtiö muistuttaa hoitolaitosta tietojen lähettämisestä, kyseessä ei ole pyyntö vaan muistutus.

Jos vakuutusyhtiö pyytää yksilöidysti lausuntoa tai tietoja terveydentilasta, vakuutusyhtiö maksaa kohtuullisen korvauksen tietojen luovuttamisesta aiheutuneesta työstä ja kustannuksista. Lisäksi pyydetystä lausunnosta on oikeus saada kohtuullinen palkkio.

Vakuutusyhtiö lähettää pyynnön kirjallisesti. Yksilöidystä pyynnöstä tulee ilmetä

  • pyynnön oikeusperusta
  • tietojen käyttötarkoitus
  • tapauksen yksilöinti: vahingoittuneen nimi, vahinkopäivä, jos se on tiedossa, sekä vahingon laatu
  • pyydettävien tietojen yksilöinti: mitä tietoja ja miltä ajalta pyydetään
  • erikseen, jos potilaskertomusmerkintöjen ohella tarvitaan myös esim. ultraääni-, röntgen- tai magneettikuvia,
  • missä muodossa tiedot pyydetään ilmoittamaan

Kohtuullisen palkkion suuruus riippuu pyynnön ja lähetettyjen tietojen laajuudesta. Euromääräistä rajaa tälle ei näin ollen voida antaa.

Vuoden 2016 alusta voimaan tullut työtapaturma- ja ammattitautilaki koskee sen aikana sattuneita vahinkoaja. Vakuutusyhtiön oikeus tietojen saantiin ja tiedoista maksettavien korvausten säännökset eivät ole lain muutoksen myötä muuttuneet. Vakuutusyhtiön oikeus saada tiedot maksutta on sisältynyt jo tapaturmavakuutuslakiin. Näin ollen myös ennen vuotta sattuneissa tapaturmissa ja ilmenneissä ammattitaudeissa hoitokäyntien tiedot vakuutusyhtiöillä on oikeus saada maksutta.


Takaisin

16.10.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;