Kuva -


Takaisin

Erityisesti yksityistä terveydenhuoltoa koskevat kysymykset

Hoitolaitoksen ei tarvitse pyytää maksusitoumusta etukäteen, jos kyseessä on kiireellinen sairaanhoito tai vastaanottokäynti ja sen yhteydessä tehtävä röntgentutkimus, ultraäänitutkimus tai muu niihin rinnastettava vähäinen hoitotoimenpide, jonka kustannus ei ylitä 310 euroa (vuonna 2017).

Kiireellinen hoito tarkoittaa saman ensimmäisen hoitokäynnin yhteydessä annettavan hoidon tarpeen arviointia sekä hoitoa, jota ei voida siirtää ilman vamman tai sairauden olennaista pahenemista. Hoitona, jota ei voida siirtää, ei pidetä sellaista hoitoa, joka voidaan antaa myös myöhemmin ilman, että hoidon lykkääntymisestä aiheutuisi hoidon lopputulokselle olennaista heikentymistä.

Maksusitoumus on pyydettävä etukäteen muusta hoidosta kuin kiireellisestä sairaanhoidosta ja vastaanottokäynnistä ja sen yhteydessä tehtävistä röntgentutkimuksesta, ultraäänitutkimuksesta tai muusta niihin rinnastettavasta tutkimus- tai hoitotoimenpiteestä, jonka kustannus ylittää 310 e (vuonna 2017).

Vastaanottokäynneistä ei tarvitse pyytää maksusitoumusta etukäteen. Myöskään vastaanottokäynnin yhteydessä tehdystä röntgentutkimuksesta, ultraäänitutkimuksesta tai muusta vähäisestä tutkimus- tai hoitotoimenpiteestä ei tarvitse pyytää etukäteen maksusitoumusta, jos toimenpiteen kustannus on enintään 310 euroa (vuonna 2017).   

Maksusitoumusta koskeva euroraja on toimenpidekohtainen. Jos joku toimenpide on kalliimpi kuin 310 euroa (vuonna 2017), siihen on pyydettävä maksusitoumus.

Hoidosta korvataan vahingoittuneelle enintään se määrä, mitä hoito olisi maksanut julkisella (asiakasmaksu).

Yksityisen hoitolaitoksen on aina ennen hoidon alkamista ilmoitettava hoitoon hakeutuvalle vahingoittuneelle maksusitoumuksen tarpeellisuudesta ja lähetettävä vakuutusyhtiölle hoitosuunnitelma.

Vakuutusyhtiö ei korvaa hoitokäyntejä tai hoitotoimenpiteitä, jotka eivät liity korvattavaan vahinkotapahtumaan (esim. hoito- ja tutkimustoimenpiteet ennen vahinkotapahtumaa). Hoitokäyntejä tai -toimenpiteitä ei myöskään korvata silloin, kun kyseessä ei ole lainkaan korvattava työtapaturma tai ammattitauti.

Ei voi. Ostopalveluprosessissa ilmoitusvelvollisuus on aina kunnalla. Kunta ja ostopalvelun antaja voivat kuitenkin sopia, että ostopalvelun antaja tekee laissa säädetyn ilmoituksen kunnan puolesta.

Jos vaadittua korvausta hoitokäynnin tietojen lähettämisestä ei makseta, siitä annetaan valituskelpoinen päätös. Päätöksestä voi valittaa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.


Takaisin

20.10.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;