Kuva -

Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti

Koskee vakuuttamista ennen vuotta 2016

Vakuuttamisvelvollisuuden tutkiminen

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) tutkii sen tietoon tulleet mahdolliset vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntitapaukset ja määrittää laiminlyöntimaksun laiminlyöntitapauksessa.

Tapaturmavakuutuslain mukaan työsuojeluviranomaisen on valvottava, että työnantajat täyttävät lain mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa. Työsuojeluviranomainen siirtää TVL:lle havaitsemansa mahdolliset laiminlyöntitapaukset tutkittavaksi.

Työttömyysvakuutusrahasto ilmoittaa TVL:lle valvonnassaan havaitut mahdolliset laiminlyöntitapaukset tutkittavaksi.

Vakuuttamisvelvollisuus tutkitaan myös aina silloin, kun vahingoittuneelle on sattunut työtapaturma eikä työnantajan vakuutusyhtiö ole selvinnyt.

Laiminlyönnistä ilmoittaminen

Vakuutuksen puuttumisesta (tai epäilystä) voi ilmoittaa TVL:n korvausosastolle kirjallisesti (osoite PL 275, 00121 Helsinki) tai ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 040 450 4210.

Vakuutuksen puuttumisesta voi ilmoittaa kuka tahansa, myös työnantaja itse.

Laiminlyöntimaksu

Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyönyt työnantaja on velvollinen maksamaan TVL:lle laiminlyöntiajalta laiminlyöntimaksun. Maksu vastaa vakuutusmaksua korotettuna.

Vakuutusmaksu määräytyy työn tapaturmariskin (työn vaarallisuuteen perustuva vastuuluokka) ja palkkatietojen perusteella.

Laiminlyödyt vakuutusmaksut voidaan periä kuluvalta ja kolmelta edelliseltä vuodelta. Maksut peritään aina korotettuna.

Laiminlyöntimaksu on puolitoistakertainen, jos työnantaja itse ilmoittaa laiminlyönnistä ja laiminlyönti on vähäinen.

Jos laiminlyönti on törkeä tai erittäin törkeä ottaen huomioon mm. laiminlyönnin pituus, teetetyn työn määrä ja työn vaarallisuus, määrätään laiminlyöntimaksu kolmin - tai nelinkertaisena.

Työnantajan omavastuuosuus

Jos vakuutusmaksujen laiminlyönnin aikana on sattunut työtapaturma, TVL maksaa korvaukset ja perii ne tiettyyn summaan asti työnantajalta. Tätä kutsutaan omavastuuosuudeksi. Omavastuuosuuden enimmäismäärä vahvistetaan vuosittain (vuonna 2013 se on 2 220 euroa). Omavastuuosuuden lisäksi peritään myös laiminlyöntimaksu.

26.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;