Kuva -

Vakuuttamisvelvollisuus

Koskee vakuuttamista ennen vuotta 2016

Työnantajan velvollisuus

Työnantaja on velvollinen ottamaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työntekijöilleen, jos työnantajan teettämien työpäivien lukumäärä on yli 12 kalenterivuoden aikana. Raja on työnantajakohtainen.

Työpäivän pituudella ei ole merkitystä - tunninkin työ päivässä täyttää yhden henkilötyöpäivän määritteen. Vakuuttamisvelvollisuus ei riipu työntekijöiden lukumäärästä tai maksettujen palkkojen määrästä. Vakuuttamisvelvollisia työnantajia ovat siis yhtä lailla niin suuri teollisuusyritys kuin yksittäinen kotitalouskin, yhdistys tai järjestö, joka teettää työtä työsuhteessa.

Vakuutus tulee esimerkiksi ottaa, jos työnantaja teettää työtä yhdellä työntekijällä kuutena päivänä ja toisella seitsemänä päivänä kalenterivuoden aikana.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on otettava aina ennen töiden aloittamista. Tapaturmavakuutusta ei voi tehdä takautuvasti.

Pientyönantaja

Vakuuttamisvelvollisuudesta vapaata työnantajaa, jonka kalenterivuoden aikana teettämien työpäivien lukumäärä on 12 tai pienempi, kutsutaan pientyönantajaksi.

Työntekijällä on aina oikeus korvaukseen työtapaturman sattuessa. TVL vastaa pientyönantajan työssä sattuneen työtapaturman ja ammattitaudin korvaamisesta tapaturmavakuutuslain mukaisesti.

Valtio

Valtiolla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta. Valtioon työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden työtapaturmat ja ammattitaudit korvaa Valtiokonttori valtion varoista.Korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain mukaisesti.

Muut julkisyhteisöt, kuten kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat ovat vakuuttamisvelvollisia kuten muut työnantajat.

12.6.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;