Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2021

Tapaturmavakuutuskeskus kerää tälle sivulle tiedot sen tietoon tulleista vuonna 2021 sattuneista työpaikkatapaturmakuolemista. Sivulla ei ole mukana talkoo- tai vapaaehtoistöissä sattuneita kuolemantapauksia.

LisätietojaOtto Veijola, työturvallisuusasiantuntija, puhelin 0409 220985

2. Sattumispäivä 28.1.2021

Yrittäjä teki tapaturman sattuessa asennustyötä tehtaan sisäisessä remontointikohteessa. Hän oli laskeutumassa kolmen metrin korkeudelle asennettuja nojatikkaita, kun tikkaat luistivat pois alta. Yrittäjä putosi ensin tasolle ja siitä edelleen  betonilattialle. Hänet toimitettiin hoitoon ensiavun jälkeen, missä kuoli putoamisessa saamiinsa vammoihin myöhemmin.

Työympäristö: 11 Tehdas

1. Sattumispäivä 26.1.2021

Työntekijä kuoli sahalla jäätyään puristuksiin lautanipun alle.

Työympäristö: 11 Tehdas