Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleet työtapaturmakuolemantapaukset vuonna 2018. Listalla ei ole mukana talkoo- tai vapaaehtoistöissä sattuneita kuolemantapauksia.

Lisätietoja: Otto Veijola, työturvallisuusasiantuntija, puhelin 0409 220985

18.Sattumispäivä 26.12.2018
Kuivajäätä valmistavan yrityksen työntekijä kuoli työtapaturmassa. Tehtaalla valmistettiin kuivajäätä nestemäisestä hiilidioksidista. Hiilidioksidipitoisuuden alentamiseksi tuotantotiloissa oli ilmanpoistoimuri ja hälytin, joka ilmoittaa jos hiilidioksidipitoisuus nousee liian korkeaksi. Kumpikaan näistä laitteista ei ollut toiminnassa onnettomuuden sattumishetkellä. Todennäköisesti hiilidioksidi on syrjäyttänyt hapen ja työntekijä on kuollut hapen puutteeseen. 

Työympäristö: 11 tuotantolaitos, tehdas, työpaja

17. Sattumispäivä 18.12.2018
Ulkomaalaisen yrityksen työntekijä jäi puristuksiin elementin ja telineen väliin elementtitehtaalla. Onnettomuus tapahtui elementin siirtotilanteessa. Työntekijä sai puristumisen seurauksena kuolemaan johtaneet vammat.

Onnettomuudesta on aloitettu TOT-tutkinta tunnisteella TOT 1/19 Työntekijä puristui siltanosturilla siirtämänsä betonielementin ja elementtitelineen väliin

Samankaltaisia onnettomuuksia on tutkittu TOT-tutkinnassa mm. tunnisteella: TOT 4/15 Elementti- ja suurmuottiasennuksessa sattuneet työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)

Työympäristö: 11 tuotantolaitos, tehdas, työpaja

16. Sattumispäivä 5.12.2018
Kuorma-auton kuljettaja jäi puristuksiin perävaunun lastausoven alle ja kuoli samiinsa vammoihin. Ilmeisesti paineilmalla toimiva lastausovi oli vikaantunut ja jäänyt yläasentoon. Tästä johtuen kuljettaja oli avannut perävaunun sisäpuolelta ohitusventtiilin ja yrittänyt laskea oven alas mekaanisesti. Todennäköisesti ovi oli lähtenyt laskeutumaan ja kuljettaja oli yrittänyt ehtiä ulos perävaunusta. Kuljettaja ei tuntemattomasta syystä ehtinyt sulkeutuvan lastausoven alta pois ja jäi puristuksiin sen alle.  

Työympäristö: 13 Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue

15. Sattumipäivä 20.11.2018
Koulurakennuksessa oli alkamassa korjausrakennusurakka. Ennen rakentamisen alkamista paikalle oli tilattu muuttofirma kuljettamaan tavarat remontoitavista tiloista. Muuttofirman työntekijä oli kuljettamassa tavaraa hissillä paperikeräysastiassa 4.kerroksesta alaspäin. Keräysastia kiilautui hissin oviaukkoon, jonka seurauksena astia kallistui ja työntekijä jäi kaulasta puristuksiin astian ja hissin takaseinän väliin. Puristumisen seurauksena hän kuoli saamiinsa vammoihin.

Onnettomuudesta on laadittu tapaturmaraportti 2/2019 .

Samankaltaisia onnettomuuksia on tutkittu TOT-tutkinnassa mm. tunnisteella:

TOT 29/96 Siivooja puristui hissin ja jätepaperilaatikon väliin

Työympäristö: 42 Oppilaitos

14. Sattumispäivä 31.10.2018
Yrittäjä oli ollut turvetyömaalla asentamassa valmistamaansa kauhaa kauhakuormaajaan. Hän oli mennyt ilmeisesti kauhan alle tarkastamaan kiinnitystä, kun kauha oli irronnut ja pudonnut hänen päälleen. Yrittäjä kuoli kauhan alle puristumisen seurauksena saamiinsa vammoihin. 

Väliaikaisesti tuettujen raskaiden kappaleiden työstämisessä sattuneita työpaikkakuolemia on tutkittu mm. teematutkintana tunnisteella TOT 1/13 Väliaikaisesti tuettujen raskaiden työstettävien kappaleiden aiheuttamat työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)

Työympäristö: 29 Muut luettelemattomat työmaat (turvetyömaa)

13. Sattumispäivä 20.10.2018
Elintarviketehtaalla siivoojana töissä ollut työntekijä jäi kiinni tehtaalla olleeseen linjastoon ja joutui puristuksiin. Siivoja kuoli puristumisen seurauksena saamiinsa vammoihin välittömästi. 

Onnettomuudesta on aloitettu TOT-tutkinta tunnisteella TOT 3/18 Siivooja takertui linjastoon elintarviketehtaalla

Työympäristö: 11 Tuotantolaitos, tehdas, työpaja

12. Sattumispäivä 11.10.2018
Alihankkijan työntekijä jäi trukin alle satama-alueella. Trukin kuljettaja ei ollut nähnyt trukkien kulkuväylällä kävellyttä työntekijää, eikä työntekijä ollut havainnut lähestyvää trukkia. Yhteentörmäyksen seurauksena aiheutuneista vammoista johtuen työntekijä kuoli onnettomuuspaikalle välittömästi.

Sisäisen liikenteen onnettomuustapauksista ja vaaroista on aloitettu TOT-teematutkinta tunnisteella 2/18 ja julkaistu animaatio

Työympäristö: 13 Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue 

11. Sattumispäivä 25.9.2018
Ajoneuvotrukilla rekasta kuormaa purkanut työntekijä jäi kaatuneen trukin alle puristuksiin ja kuoli saamiinsa vammoihin. Ilmeisesti työntekijä oli nostanut kuormassa päällimmäisenä olleen pellettisäkin (paino n. 500kg) trukin toisella piikillä ja lähtenyt peruutamaan. Hän oli peruuttanut noin 5 metrin matkan ja pysähtynyt äkillisesti, tavoitteena jatkaa pysähdyksen jälkeen matkaa eteenpäin. Trukin haarukka oli koko ajan ollut ylhäällä lähes ääriasennossa. Äkillinen pysähdys ja ylhäällä ainoastaan toisessa piikissä ollut epäkeskinen kuorma aiheutti sen, että trukki kaatui taaksepäin. Kaatumisesta aiheutunut maahan törmäys aiheutti niin kovan kuormituksen turvakehikolle, että se siirtyi ajoasennosta kuljetusasentoon ja työntekijä puristui trukin rungon ja turvakehikon väliin. Työntekijä työskenteli onnettomuushetkellä yksin, eikä tapauksella ole silminnäkijöitä. 

Työympäristö: 13 Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue

10. Sattumispäivä 20.9.2018
Kausityöntekijä puristui päältä ajettavan ruohonleikkurin alle. Työntekijä oli ollut tekemässä hautausmaalla huoltotöitä ja oli ennen onnettomuutta kuljettanut perävaunullista päältä ajettavaa ruohonleikkuria. Kone oli vielä toistaiseksi tuntemattomasta syystä kaatunut rinteeseen ja työntekijä puristunut sen alle. Työntekijä kuoli puristumisen seurauksena saamiinsa vammoihin.

Samankaltaisia onnettomuuksia on tutkittu TOT-tutkinnassa mm. teematutkintana tunnisteella TOT 4/12 Päältäajettavien kiinteistöhuollon koneiden kaatumisista aiheutuneet työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)

Onnettomuudesta on laadittu tapaturmaraportti 5/2018 .

Työympäristö: Julkinen työympäristö (Hautausmaa)

9.Sattumispäivä 12.9.2018
Työntekijä kuoli tapaturman seurauksena vaneritehtaalla. Työntekijä oli ilmeisesti mennyt turva-aidalla suojatun vanerisahakoneen sisään poistamaan tukosta. Työntekijä oli ollut kurottuneena puristumisvaarallisessa paikassa koneen ollessa käynnissä. Työntekijä puristui koneen liikkuvien osien väliin ja kuoli saamiinsa vammoihin välittömästi.

Onnettomuudesta on aloitettu TOT-tutkinta tunnisteella TOT 4/18 Työntekijät puristui sahalaitteen liikkuvien osien väliin

Työympäristö: 11 tuotantolaitos, tehdas, työpaja

8. Sattumispäivä 4.7.2018
Työntekijä ilmeisesti jäi tiivistys ja tasoitustyötä tehneen kaivukoneen alle rakennustyömaalla. Työntekijä oli lähestynyt kaivukonetta takaapäin ja jäänyt sen yliajamaksi. Työntekijä sai onnettomuudessa kuolemaan johtaneet vammat.

Samankaltaisia onnettomuuksia on tutkittu TOT-tutkinnassa mm. tunnisteella:

TOT 20/05 Kuljettaja jäi kaivinkoneen alle

Onnettomuudesta on laadittu tapaturmaraportti 5/2018 .

Työympäristö: 21 Työmaa – rakennettava rakennus

7. Sattumispäivä 14.5.2018
Työntekijä jäi kuormalavoja kuljettaneen trukin alle yrityksen ulkovarastoalueella ja kuoli saamiinsa vammoihin. Lavoja kuljetettaessa näkyvyys trukista on heikko. Kuljettaja ei ole näin ollen todennäköisesti havainnut työntekijää.

Samankaltaisia onnettomuuksia on tutkittu TOT-tutkinnassa mm. tunnisteilla:

TOT 25/07 Sahan tuotantopäällikkö jäi trukin alle

TOT 12/05 Satamaoperaattorin lastin laskija jäi nostomastotrukin (vastapainotrukki) alle terminaalihallissa

Vastaavanlaisesta onnettomuudesta on luettavissa tapaturmaraportti 4/16. 

Työympäristö: 13 Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue

6. Sattumispäivä 6.4.2018
Yrittäjä jäi kuorma-auton hytin alle puristuksiin. Yrittäjä oli nostanut hytin ylös vain osittain ja mennyt sen alapuolelle huoltamaan koneistoa. Hyttiä ei ollut mekaanisesti tuettu, eikä sitä ollut nostettu kokonaan ylös. Hytti putosi asennuksen aikana alas ja yrittäjä jäi hytin ja lokasuojan väliin puristuksiin. Yrittäjä kuoli puristumisen seurauksena saamiinsa vammoihin. 

Samankaltaisia onnettomuuksia on tutkittu TOT-tutkinnassa mm. TOT 20/93 Asennustyötä valmistellut jäi alaspudonneen kuorma-auton hytin ja lokasuojan väliin

Myös työpaikkakuolemat.fi sivuilla on julkaistu tapaturmaraportti 3/2016 samankaltaisesta onnettomuudesta  

Työympäristö: 12 Huoltoalue, korjaamo

5. Sattumispäivä 5.4.2018
Rakennustyömaan työntekijä kuoli jäätyään jauhesiilon alle sen siirron yhteydessä. Jauhesiilo oli siirron aikana ollut tukemattomana, kun sitä oli tunkattu siirtovalmiuteen. Jauhesiilo kaatui työntekijän päälle, jonka seurauksena hän kuoli saamiinsa vammoihin. 

Onnettomuudesta on julkaistu työpaikkakuolemat.fi sivuillaTapaturmaraportti 4/2018 "Työntekijä jäi siilon alle"

Samankaltaisia onnettomuuksia on tutkittu TOT-tutkinnassa mm. teematutkintana TOT 1/13 Väliaikaisesti tuettujen raskaiden työstettävien kappaleiden aiheuttamat työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)

Työympäristö: 21 Työmaa – rakennettava rakennus

4. Sattumispäivä 24.2.2018
Pyöräkuormaajaa korjaamassa ollut työntekijä puristui hydraulisesti toimivan konepellin väliin. Korjaamassa ollut työntekijä työskenteli onnettomuushetkellä yksin.

Samankaltaisia onnettomuuksia on tutkittu TOT-tutkinnassa tunnisteilla:

YTOT 2/04 ”Trukin haarukkavaunu romahti yrittäjän päälle”

TOT 9/03 ”Pyöräkuormaajan kauhan hydrauliikkaa korjannut puristui kauhan alle”

Työympäristö: 11 tuotantolaitos, tehdas, työpaja

3. Sattumispäivä 16.2.2018
Koneen kuljettaja kuoli jäätyään puristuksiin pyöräkuormaajan rungon ja liikkuvien osien väliin. Kuljettaja oli tietojen perusteella huoltamassa kauhan hydrauliikkaa ennen onnettomuutta. Kuljettaja työskenteli onnettomuushetkellä yksin.

Samankaltaisia onnettomuuksia on tutkittu TOT-tutkinnassa tunnisteilla:

YTOT 2/04 ”Trukin haarukkavaunu romahti yrittäjän päälle”

TOT 9/03 ”Pyöräkuormaajan kauhan hydrauliikkaa korjannut puristui kauhan alle”

Työympäristö: 13 Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue

2. Sattumispäivä 13.2.2018
Rakennustyömaalla oltiin tekemässä paalutustöitä. Työtä olivat tekemässä paalutuskoneen kuljettaja ja kuljettajan apumies. Työvaiheena oltiin nostamassa paalua lappeelleen maahan. Paalutuskoneen kuljettajan huomio oli keskittyneenä koneen nostovaijereihin. Kuljettaja oli laskenut paalun maahan, jonka jälkeen huomannut apumiehen paalun alle puristuneena. Apumiehen tehtävänä on kiinnittää ja irrottaa paalun vaijerikoukut. Tietoa siitä, miksi apumies oli kyseisessä paikassa ja jäi paalun alle ei vielä ole. 

Onnettomuudesta on julkaistu työpaikkakuolemat.fi sivuilla Tapaturmaraportti 2/2018 "Apumies puristui paalun alle"

Samankaltaisia onnettomuuksia on aiemmin tutkittu TOT-tutkinnassa mm. tunnisteella:

TOT 3/94 "Paalutuskoneen apumies kuoli, kun paaluvaijerin nostokoukku iskeytyi hänen päähänsä"

Työympäristö: 21 Työmaa – rakennettava rakennus

1. Sattumispäivä 12.2.2018
Kaksi tavarahissin asentajaa putosivat nostokorista noin 19 metrin korkeudesta. Asentajat olivat ennen onnettomuuden sattumista rakentamassa hissiin kulkurataa, kun nostokori yllättäen kippasi 90 astetta. Molemmat asentajat putosivat maahan. Toinen asentajista kuoli saamiinsa vammoihin ja toinen sai vakavat vammat. Mahdollisesti syytekijänä onnettomuuden sattumiseen on ollut asennusvirhe. 

Onnettomuudesta on aloitettu TOT-tutkinta tunnisteella TOT 1/18 "Kaksi työntekijää putosivat tavarahissin nostokorista sen pystytysvaiheessa".

Samankaltaisia onnettomuuksia on aiemmin tutkittu TOT-tutkinnassa mm. tunnisteella:

TOT 5/05 "Pystytyksessä mastolavanostin romahti katuun, kaksi asentajaa kuoli"

Työympäristö: 21 Työmaa – rakennettava rakennus