Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat vuonna 2019

Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleet työtapaturmakuolemantapaukset vuonna 2019. Listalla ei ole mukana talkoo- tai vapaaehtoistöissä sattuneita kuolemantapauksia. Listan tapaukset ovat tietoon tulojärjestyksessä.

Lisätietoja: Otto Veijola, työturvallisuusasiantuntija, puhelin 0409 220985

15. Sattumispäivä 15.5.2019

Kuljettaja kuoli ajoneuvoyhdistelmän ja henkilöauton yhteentörmäyksessä. Ilmeisesti henkilöauto oli ajautunut valtatiellä väärälle kaistalle ja törmäsi ajoneuvoyhdistelmän keulaan. Molempien ajoneuvojen kuljettajat kuolivat yhteentörmäyksessä.

Työympäristö:  99 Valtatie

14.Sattumispäivä 19.12.2019

Kuorma-autonkuljettaja oli pahvipuristinkontin tyhjennyksen jälkeen laskemassa konttia kentälle. Kontin laskemisen yhteydessä kuljettaja on, mahdollisesti häiriötilanteen seurauksena, käynnistänyt vaijerien vedon ja mennyt vaara-alueelle työskentelemään. Kesken kontin siirron toinen vaijeri on katkennut, jolloin kontti on äkillisesti siirtynyt ja kaatunut hallitsemattomasti. Kuljettaja joko puristui auton ja kontin väliin tai sai iskun siirtyvästä autosta tai kontista.  

Työympäristö: 13 Kuljetusyrityksen varastokenttä

13.Sattumispäivä 26.11.2019

Työntekijä oli työpäivänsä lopuksi siirtymäajossa päältäajettavalla ketunruokintakoneella turkistarha-alueen hallille, kun kone ajautui ajoradalta sivuun ja ulos tieltä. Ruokintakone kaatui kyljelleen avo-ojan päähän. Konetta kuljettanut työntekijä jäi koneen alle puristuksiin ja kuoli saamiinsa vammoihin. Ajonopeus oli maksimissaan 11 km/h. Kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä. Kuljettaja oli perehdytetty ja hänellä oli ajokortti.

Onnettomuudesta on julkaistu työpaikkakuolemat.fi-sivuilla Raportti 2/2020 Työntekijä jäi kaatuneen ruokintakoneen alle.

Työympäristö: 39 Turkistarha-alue

12.Sattumispäivä 18.11.2019

Kaksi työntekijää oli urakoimassa kaksikerroksisen omakotitalon uudisrakennustyömaalla peltikattoa. Katolla toinen työntekijä ensin horjahti ja sen jälkeen työpari otti hänestä kiinni. Molemmat putosivat katolta alas, toinen työntekijä kuoli ja toinen loukkaantui. Katolla ei ollut rakenteellista putoamissuojausta, eikä kumpikaan työntekijöistä käyttänyt putoamisen estäviä valjaita.

Onnettomuudesta on julkaistu työpaikkakuolemat.fi-sivuilla Raportti 3/2020 Rakennusmiehet putosivat katolta.

Työympäristö: 21 Työmaa - omakotitalotyömaa

11.Sattumispäivä 30.10.2019

Soramontun lumista mäkeä ylöspäin ajettaessa kuorma-auto lähti liukumaan ja kaatui oikealle kyljelleen. Kuorma-auton kaatumisen seurauksena kuljettaja (itsenäinen työnsuorittaja) lensi apukuljettajan puolelle ja osa hänen kehostaan päätyi ajoneuvon ulkopuolelle ikkunan rikkouduttua. Kuljettaja puristui yläruumiistaan kaatuneen ajoneuvon rungon alle. Kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä. Onnettomuushetkellä oli pimeää, sankka lumisade ja tien pinta oli liukas

Työympäristö: 23 Avolouhos

10.Sattumispäivä 16.10.2019

Raskasta kuljetuskalustoa valmistavan tuotantolaitoksen maalaamossa syttyi tulipalo maaliruiskun pesun yhteydessä. Todennäköisesti pesussa käytetty kemikaali aiheutti staattisen varauksen maadoittamattomaan metalliseen maalijätetynnyriin. Kemikaali syttyi tuleen, jonka seurauksena apuun kutsuttu työntekijä oli yrittänyt kantaa palavaa maalijäteastiaa ulos maalaamotiloista. Matkalla ulos työntekijä todennäköisesti kaatui ja palava kemikaali levisi sisätiloihin ja työntekijän päälle. Työntekijä sai tilanteessa vakavat palovammat ja kuoli saamiinsa vammoihin sairaalassa. 

Onnettomuudesta on julkaistu työpaikkakuolemat.fi-sivuilla Raportti 5/2020 Pintakäsittelijä kuoli tulipalossa

Vastaavanlainen onnettomuus on tutkittu TOT-tutkinnassa tunnisteella TOT 2/17 Maalarin työhaalari syttyi tuleen liuotintynnyrin räjähtäessä. Tutkinnan pohjalta tehty myös animaatio.

Työympäristö: 11 Tuotantolaitos, tehdas, työpaja

9.Sattumispäivä 8.7.2019
Rakennusmies putosi korkealta rakennustyömaalla. Rakennusmies oli ollut viemässä tuotepakettia kerrostalon kuudenteen kerrokseen mastolavaa käyttäen. Rakennusmies oli ilmeisesti siirtymässä mastolavan työtasolta kerrostalorakennuksen parvekkeelle ja liukastui. Liukastumisen seurauksena rakennusmies putosi maahan ja sai maahan iskeytymisessä kuolemaan johtaneet vammat. 

Onnettomuudesta on aloitettu TOT-tutkinta tunnisteella TOT  3/19 Rakennusmies putosi mastolavan ja parvekkeen välistä maahan 16 metrin korkeudesta

Työympäristö: 21 Työmaa - rakennettava rakennus

8.Sattumispäivä 12.6.2019
Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja jäi kuormasta pudonneiden teräsputkien alle. Kuljettaja oli irrottanut kuormaliinat, jolloin kuormassa päälimmäisenä olleet teräspuket lähtivät valumaan häntä kohti. Kaksi noin 1700 kg painavaa teräsputkea putosi kuormasta kuljettajan päälle. Kuljettaja sai iskun ja puristumisen seurauksena onnettomuudessa kuolemaan johtaneet vammat. 

Vastaavanlaisesta onnettomuudesta on luettavissa raportti 1/2017 osoitteessa työpaikkakuolemat.fi 

Työympäristö: 13 Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue

7. Sattumispäivä 6.6.2019
Kaksi työntekijää olivat olleet hitsaamassa etumurskaimen syöttökaukaloon teräslevystä lisälaitaa. Lisälaita oli nostettu kaivukoneen kauhaa ja nostoliinaa avuksi käyttäen syöttökaukalon takapään yläpuolelle. Kaivukoneen kauha oli hitsaustöiden aikana pudonnut ja osunut molempiin työntekijöihin. Toinen työntekijä kuoli kauhan alle puristumisen seurauksena ja toinen sai lieviä vammoja. 

Onnettomuudesta on julkaistu työpaikkakuolemat.fi-sivuilla Raportti 1/2020 Kaivosmies jäi pudonneen kauhan alle

Työympäristö: 23 Avo- / kivilouhos

6. Sattumispäivä 5.6.2019
Yrittäjä jäi kuorma-auton korjaustöiden yhteydessä puristuksiin kuormalavan ja ajoneuvon rungon väliin. Kuormalava oli todennäköisesti ollut nostettuna ylös ennen onnettomuuden sattumista ja laskeutunut alas yllättäen vielä toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Yrittäjä kuoli puristumisesta aiheutuneisiin vammoihin.

Vastaavanlaisista onnettomuuksista on julkaistu mm. raportit 3/2018 ja 2/2017 osoitteessa työpaikkakuolemat.fi

Työympäristö: 11 Tuotantolaitos, tehdas, työpaja

5. Sattumispäivä 22.5.2019
Rakennustyömaan työntekijä putosi n. 20 metrin korkeudesta teräsrakenteisen varastohallin katolta. Työntekijä oli työparinsa kanssa katolla asentamassa savunpoisto- ja kattoluukkuja ennen onnettomuuden sattumista. Todennäköisesti työntekijä horjahti tai astui harhaan ja putosi. Työntekijä ei käyttänyt putoamisen estäviä valjaita.

Vastaavanlaisia onnettomuuksia on tutkittu TOT-tutkinnassa mm. tunnisteilla: TOT 1/14 Projektipäällikkö putosi voimalaitoskattilan purkutyössä, TOT 6/10 Rakennustyöntekijä putosi lepotasanteelta 3,5 matkan betonilattialle

Työympäristö: 21 Työmaa - rakennettava varastohalli

4. Sattumispäivä 28.3.2019
Huoltomies oli tekemässä polttopuita klapikonetta käyttäen. Hän oli ohittanut koneen käyttökytkimen klapia käyttäen, jolloin koneen hihna ja päätyrulla olivat pyörineet jatkuvasti. Huoltomies oli mennyt todennäköisesti nostamaan puunrankaa koneen hihnalle ja takertunut vaatteista koneen pyörivään päätyrullaan. Huoltomies puristui koneen rakenteita vasten ja kuoli puristumisesta aiheutuneisiin vammoihin onnettomuuspaikalla.

Onnettomuudesta on julkaistu TOT-raportti TOT 2/19 Huoltomies takertui vaatteista klapikoneen päätyrullaan

Työympäristö: 99 Muu työympäristö 

3.Sattumispäivä 11.3.2019

Hitsaaja jäi työpöydästä irronneen raskaan metallikappaleen ruhjomaksi. Metallikappale oli kiinnitetty työpöytään hitsaamalla neljään pultattuun T-kappaleeseen. Todennäköisesti yksi kiinnityspulteista oli rikkoutunut ja kappale oli irronnut kaikista neljästä T-kappaleesta suuresta kuormasta johtuen. Metallikappaleen kiinnityksessä ei käytetty kiinnityslaippaa, joka estäisi kappaleen putoamisen. Kappale oli pudonnut maahan ja sen sisälle kurottautuneen hitsaajan päälle. Tilanteessa hitsaaja sai kuolemaan johtaneet vammat kovan iskun seurauksena. 

Vastaavanlaisia onnettomuuksia on tutkittu TOT-tutkinnassa mm. teematutkinnassa TOT 1/13 Väliaikaisesti tuettujen raskaiden työstettävien kappaleiden aiheuttamat työpaikkakuolemantapaukset

Työympäristö: 11 Tuotantolaitos, tehdas, työpaja

2. Sattumispäivä 11.2.2019
Ajoneuvonosturin kuljettaja putosi nosturin puomin päältä rakennustyömaalla. Työmaalla oltiin asentamassa telineitä. Telineasennuksen yhteydessä nosturin puomia piti jatkaa, jolloin puomi oli ajettu vaakatasoon. Kuljettaja oli kiivennyt vaakatasossa olleen puomin päälle ja pudonnut maahan noin 4 metrin korkeudesta. Maahan iskeytymisen seurauksena kuljettaja sai kuolemaan johtaneet vammat. 

Onnettomuudesta on julkaistu raportti 3/2019 osoitteessa työpaikkakuolemat.fi

Työympäristö: 21 Työmaa - rakennettava rakennus

1. Sattumispäivä 18.1.2019
Rakentamisen toimialalla toiminut virolainen yrittäjä jäi kaatuvan lamellihirsistä koostuvan seinän alle omakotitalon rakennustyömaalla. Yrittäjä oli ollut yhdessä ajoneuvonosturin kuljettajan ja asennusryhmän kanssa asentamassa seinää paikoilleen. Kyseessä oli ns. vapaasti seisova seinä. Seinää ei ollut tuettu väliaikaisesti, jolloin se ulkopuolisen voiman vaikutuksesta kaatui yrittäjän päälle.  Yrittäjä kuoli puristumisen seurauksena saamiinsa vammoihin.

Onnettomuudesta on julkaistu raportti 4/2019 osoitteessa työpaikkakuolemat.fi

Vastaavanlaisia onnettomuuksia on tutkittu mm. teematutkinnassa TOT 4/15 Elementti- ja suurmuottiasennuksessa sattuneet työpaikkakuolemantapaukset

Työympäristö: 21 Työmaa – rakennettava omakotitalo