Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2020

Tapaturmavakuutuskeskus kerää tälle sivulle tiedot sen tietoon tulleista työtapaturmakuolemantapauksista vuonna 2020. Sivulla ei ole mukana talkoo- tai vapaaehtoistöissä sattuneita kuolemantapauksia.

LisätietojaOtto Veijola, työturvallisuusasiantuntija, puhelin 0409 220985

11. Sattumispäivä 14.12.2020

Rakennustyömaalla oltiin siirtämässä betonielementtejä ja ne oli tarkoitus laskea maahan nojaamaan toisiaan vasten. Kaksi rakennusmiestä oli vastaanottamassa niitä kaivannossa rakennuksen vieressä. Lasketut elementit jäivät huonoon asentoon ja niitä oli tarkoitus siirtää turvallisempaan asentoon. Toinen elementti kaatui ja rakennusmies kuoli jäätyään elementtien väliin.

Työympäristö: 21 Uudisrakennustyömaa

10. Sattumispäivä 16.11.2020

Varastomies oli tuomassa tarvikkeita rakennustyömaalle kuorma-autolla ja poistui ohjaamosta. Auto lähti valumaan taaksepäin, jolloin varastomies lähti juoksemaan kohti auton ohjaamoa. Varastomies kuoli puristuttuaan jätekontin ja kuorma-auton kyljen väliin.

Työympäristö: 22 Korjausrakennustyömaa

9. Sattumispäivä 10.11.2020

Yrittäjä oli työskentelemässä sorakuopalla pyöräkoneen läheisyydessä aivan murskekasan läheisyydessä. Noin 10 metriä korkea murskekasa oli sortunut ja pyöräkone oli osin hautautunut sortuneen murskeen alle. Yrittäjä kuoli jäätyään sortuneen murskeen alle.

Työympäristö: 23 Sorakuoppa

8. Sattumispäivä 15.10.2020

Työntekijä kuoli jäätyään rintakehästään puristuksiin paineilman voimalla liikkuvan suppilon ja siilojen rungon väliin, kun hän oli asfalttiasemalla poistamassa tukosta kymmenen metrin korkeudessa.

Työympäristö: 11 Asfalttiasema

7. Sattumispäivä 14.9.2020

Rakennustyömaan työntekijä oli ollut puhdistamassa vanhan rakennuksen tukimuuria rakennuksen vieressä olleessa kaivannossa. Tukimuuri oli murtunut ja siitä irronnut suuri betonikappale oli pudonnut työntekijään. Työntekijä kuoli betonikappaleen aiheuttaman iskun ja sen alle puristumisen seurauksena onnettomuuspaikalle. 

Työympäristö: 22 Korjausrakennustyömaa 

6. Sattumispäivä 3.3.2020

Koulurakennuksen korjaustyömaalla ajoneuvonosturilla nostettu peltinippu osui nostettaessa sääsuojaan. Osuman seurauksena peltinippu kallistui ja pellit putosivat telineelle. Telineen työtaso sortui osittain ja kaksi työtasolla ollutta työntekijää putosi 10 metrin korkeudelta maahan. Toinen työntekijöistä kuoli maahan iskeytymisestä saamiinsa vammoihin myöhemmin sairaalassa ja toinen loukkaantui. 

Työympäristö: 22 Koulurakennuksen korjaustyömaa

5. Sattumispäivä 20.6.2020 

4.Sattumispäivä 17.4.2020

Työntekijä jäi lavettiperävaunun ajorampin alle puristuksiin. Ajorampin hydrauliikka oli vikaantunut, eikä ajoramppi noussut riittävän ylös, jotta ajon aikana kiinnitettävät tukiraudat olisi saatu kiinnitettyä. Työntekijä oli huoltamassa lavetin hydrauliikkaa, kun ajoramppi laskeutui yllättäen. Ajoramppia ei ollut väliaikaisesti tuettu. Työntekijä kuoli ajorampin alle puristumisen seurauksena välittömästi. 

Onnettomuudesta on julkaistu työpaikkakuolemat.fi-sivuilla Raportti 4/2020 Kuljettaja puristui ajorampin alle

Työympäristö: 12 Yrityksen piha-alue 

3.Sattumispäivä 15.4.2020

Työntekijä oli ollut huoltamassa lakaisukonetta ja puristui takarenkaan lokasuojan ja hydrauliikalla toimivan säiliön väliin. Työntekijä oli nostanut säiliön ylös ja kurottanut lokasuojan päältä koneen sisään. Ilmeisesti hän oli osunut vahingossa nosto-/laskuvipuun, jolloin ylävartalo oli jäänyt puristuksiin laskeutuvan säiliön alle. Mekaaniset tuet säiliön laskeutumisen estämiseksi olivat olleet epäkunnossa. 

Onnettomuudesta on aloitettu TOT-tutkinta tunnisteella TOT 1/20 Kuljettaja puristui lakaisukoneen säiliön ja koneen rungon väliin.

Työympäristö: 19 Kenttä pienteollisuusalueella

2.Sattumispäivä 20.1.2020

Väyläaluksella oltiin asentamassa meripoijua takaisin mereen. Onnettomuus sattui, kun poiju oli nostettuna ilmaan ja sen toisessa päässä kiinni ollut laukaisukoukku aukesi. Tämän seurauksena poiju putosi aluksen kannelle osuen kannella olleeseen työntekijään. Työntekijä kuoli iskusta saamiinsa vammoihin. 

Työympäristö: 110 Väylänhoitoaluksella sataman läheisyydessä

1.Sattumispäivä 10.1.2020

Työntekijä oli tekemässä yksin polttopuita traktoriin kiinnitetyllä klapikoneella. Syöttörullan ohjausvipu oli kiilattu puukalikalla niin, että se esti koneen pysähtymisen. Työntekijä takertui takistaan syöttörullaan ja puristui konetta vasten.

Vastaavanlainen onnettomuus on tutkittu TOT-tutkinnassa tunnisteella TOT 2/19 Huoltomies takertui vaatteista klapikoneen päätyrullaan. 

Työympäristö: 19 Kenttä pienteollisuusalueella