Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2020

Tapaturmavakuutuskeskus kerää tälle sivulle tiedot sen tietoon tulleista työtapaturmakuolemantapauksista vuonna 2020. Sivulla ei ole mukana talkoo- tai vapaaehtoistöissä sattuneita kuolemantapauksia.

LisätietojaOtto Veijola, työturvallisuusasiantuntija, puhelin 0409 220985

7. Satumispäivä 14.9.2020

Rakennustyömaan työntekijä oli ollut puhdistamassa vanhan rakennuksen tukimuuria rakennuksen viereen tehdyssä kaivannossa. Tukimuuri oli murtunut ja siitä irronnut suuri betonikappale oli pudonnut työntekijään. Työntekijä kuoli betonikappaleen aiheuttaman iskun ja sen alle puristumisen seurauksena onnettomuuspaikalle. 

Työympäristö: 22 Korjausrakennustyömaa 

6. Sattumispäivä 3.3.2020

Koulurakennuksen korjaustyömaalla ajoneuvonosturilla nostettu peltinippu osui nostettaessa sääsuojaan. Osuman seurauksena peltinippu kallistui ja pellit putosivat telineelle. Telineen työtaso sortui osittain ja kaksi työtasolla ollutta työntekijää putosi 10 metrin korkeudelta maahan. Toinen työntekijöistä kuoli maahan iskeytymisestä saamiinsa vammoihin myöhemmin sairaalassa ja toinen loukkaantui. 

Työympäristö: 22 Koulurakennuksen korjaustyömaa

5. Sattumispäivä 20.6.2020 

4.Sattumispäivä 17.4.2020

Rakentamisen toimialalla toimineen yrityksen työntekijä jäi lavettiperävaunun ajorampin alle puristuksiin. Ajorampin hydrauliikka oli vikaantunut, eikä ajoramppi noussut riittävän ylös, jotta ajon aikana kiinnitettävät tukiraudat olisi saatu kiinnitettyä. Työntekijä oli huoltamassa lavetin hydrauliikkaa, kun ajoramppi laskeutui yllättäen. Ajoramppia ei ollut väliaikaisesti tuettu. Työntekijä kuoli ajorampin alle puristumisen seurauksena välittömästi. 

Työympäristö: 12 Yrityksen piha-alue 

3.Sattumispäivä 15.4.2020

Työntekijä oli ollut huoltamassa lakaisukonetta ja puristui takarenkaan lokasuojan ja hydrauliikalla toimivan säiliön väliin. Työntekijä oli nostanut säiliön ylös ja kurottanut lokasuojan päältä koneen sisään. Ilmeisesti hän oli osunut vahingossa nosto-/laskuvipuun, jolloin ylävartalo oli jäänyt puristuksiin laskeutuvan säiliön alle. Mekaanisia tukia säiliön laskeutumisen estämiseksi huoltotilanteessa ei ollut käytössä. 

Työympäristö: 19 Kenttä pienteollisuusalueella

2.Sattumispäivä 20.1.2020

Väyläaluksella oltiin asentamassa meripoijua takaisin mereen. Poiju on toisesta päästään pudonnut nosturista jo aluksen kannella ja osunut työntekijään.

Työympäristö: 110 Väylänhoitoaluksella sataman läheisyydessä

1.Sattumispäivä 10.1.2020

Työntekijä oli tekemässä yksin polttopuita traktoriin kiinnitetyllä klapikoneella. Syöttörullan ohjausvipu oli kiilattu puukalikalla niin, että se esti koneen pysähtymisen. Työntekijä takertui takistaan syöttörullaan ja puristui konetta vasten.

Vastaavanlainen onnettomuus on tutkittu TOT-tutkinnassa tunnisteella TOT 2/19 Huoltomies takertui vaatteista klapikoneen päätyrullaan. 

Työympäristö: 19 Kenttä pienteollisuusalueella