Kikkailut on kikkailtu - Tapaturmapäivä perjantaina 13. marraskuuta 2020

''Tänään, perjantaina 13. päivä on kansallinen tapaturmapäivä. Tapaturmapäivä- kampanja kannustaa vuosittain jokaisena perjantaina ja 13. päivänä miettimään, kuinka vähentää riskejä ja ennaltaehkäistä tapaturmia töissä, kotona ja liikenteessä. Tämän päiväinen kampanjapäivä on jo 25. kampanjakerta Suomessa.

Tällä kertaa kampanjassa kiinnitetään huomiota arkipäiväisen kikkailun vaaroihin, jotka voivat arjessa jäädä tunnistamatta. Voit testata omaa kikkailualttiuttasi kampanjan sivuilla tehtävällä kikkailutestillä

Tapaturmakuolemista noin 90 prosenttia ja vammaan johtavista tapaturmista noin 80 prosenttia tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla. Suomen tapaturmakuolleisuus on EU:n kolmanneksi korkein. Tapaturmat ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy Suomessa.

Vuosittain noin 2 600 henkilöä kuolee tapaturmaisesti.Tapaturmat aiheuttavat inhimillisesti kärsimystä ja vievät taloudellisia resursseja, minkä vuoksi ne ovat yksi suurimmista kansanterveysongelmistamme.

Tapaturmien ehkäisy alkaa vaaranpaikkojen tunnistamisesta. Mitä paremmin erilaiset vaaratekijät tunnistetaan, sitä paremmin niihin osataan varautua ja näin pienentää tapaturmien riskiä.

Lisätietoja tapaturmien ehkäisytyöstä:
Pirjo Lillsunde, neuvotteleva virkamies, STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto, puh. 029 516 3177, pirjo.lillsunde(at)stm
Saara Aakko, suunnittelija, Suomen Punainen Risti, puh. 040 4806973, saara.aakko(at)punainenristi.fi