Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset euromäärät 2021

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 22.10.2020 vahvistanut vuoden 2021 palkkakertoimeksi 1,465 ja työeläkeindeksiksi 2631.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset euromäärät vuonna 2021
TyTAL:n säännös Vuonna 2021
Vakuuttamisvelvollisuuden raja (3 § 2 mom.) 1 300 euroa
Enimmäiskustannus tutkimus- ja hoitotoimenpiteelle, joka yksityisessä terveydenhuollossa annettuna voidaan korvata ilman maksusitoumusta (44 § 1 mom. 2 kohta) 330 euroa
Perushoitotuki/pv (51 § 1 mom.) 9,12 euroa/päivä
Korotettu hoitotuki/pv (51 § 1 mom.) 20,50 euroa/päivä
Ylin hoitotuki/pv (51 § 1 mom.) 30,37 euroa/päivä
Vaatelisä/pv (52 § 1 mom.) 0,61 euroa/päivä
Korotettu vaatelisä/pv (52 § 2 mom.) 2,42 euroa/päivä
Vähimmäisvuosityöansio (79 §) 14 850 euroa
Haittarahan perusmäärä (86 §) 13 040 euroa
Enimmäiskorvaus palveluasumisen lisäkustannuksista/pv (93 §) 60,74 euroa/päivä
Leskeneläkkeen tulosovitusperuste (2,15 x vähimmäisvuosityöansio) (107 § 2 mom.) 31 927,50 euroa
Hautausapu (109 § 1 mom.) 4 990 euroa
Alin maksettava viivästyskorotus (152 § 4 mom.) 7,90 euroa
Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneeltä työnantajalta perittävien korvausten ja täyskustannusmaksujen enimmäismäärä (184 § 1 mom.) 5 430 euroa
Työeläkeindeksi 2631
Palkkakerroin 1,465

Indeksijärjestelmästä 1.1.2005 alkaen ks. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kiertokirje 1/2005.

TyTAL:n mukaiset vuosien 2016 - 2021 euromäärät

Lisätietoja: lakimies Elina Holmas, TVK, puhelin 0409 225 541