Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset euromäärät 2022

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 21.10.2021 vahvistanut vuoden 2022 palkkakertoimeksi 1,501 ja työeläkeindeksiksi 2691.

TyTAL:n mukaiset euromäärät ovat vuonna 2022 on koottu sivulle Euromäärät.

Lisätietoja: lakimies Elina Holmas, TVK, puhelin 0409 225 541