Työtapaturmavakuutus numeroina 2019 - tilastotietoa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta

Työtapaturmavakuutus numeroina 2019 julkaisuun on koottu oleellinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskeva tilastotieto.

Julkaisun aineistona ovat muun muassa Finanssivalvonnan joulukuussa 2020 julkaisema tilastotutkimus sekä Tapaturmavakuutuskeskuksen omat tietokannat.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpano on voimakkaasti keskittynyttä. Alan neljän suurimman yhtiön hallinnassa on yli 90% vakuutuslajin maksutulosta.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on vahvasti rahastoitu vakuutuslaji. Toisin kuin esimerkiksi työeläkevakuutuksessa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa lähes kaikki tulevat korvaukset, maksussa olevien eläkkeiden indeksikorotuksia lukuun ottamatta, rahastoidaan vakuutusyhtiöiden taseeseen.

Korvausvastuut ovat työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa erittäin pitkiä. Vakuutusyhtiö maksaa vakavista vahingoista korvauksia useita vuosikymmeniä, jopa korvauksensaajan kuolemaan saakka.

Työtapaturmavakuutuksen korvausvastuu tulevaisuudessa maksettavaksi tulevista korvauksista on nyt noin 4 miljardia euroa. Se on lähes seitsemänkertainen suhteessa vuotuiseen vakuutusmaksutuloon.

Tutustu tarkemmin työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen liiketaloudellisiin tunnuslukuihin, vakuutusten lukumääriin, maksutulojen kehitykseen sekä korvaustilastoihin. 

Työtapaturmavakuutus numeroina

TVN2019_somenostotjulkaisun_some_TVN2019.jpg