Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät 2022

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaan siinä säädetyt rahamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella ja pyöristetään lähimmäksi täydeksi kymmeneksi euroksi.
Rahamäärät ovat laissa vuoden 2009 tasolla (palkkakerroin 1,192). Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 21.10.2021 vuoden 2022 palkkakertoimeksi 1,501.

Vuoden 2022 rahamäärät ovat

  • lain 1 ja 15 §:ssä tarkoitettu tuloraja on 12 090 euroa
  • lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu vuosityöansion enimmäismäärä on 125 920 euroa
  • lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu vuosityöansio on 37 780 euroa.

Lisätietoja: lakimies Elina Holmas, TVK, puhelin 0409 225 541