Viivästyskorot 1.7.-31.12.2022

Suomen Pankin ilmoittamat viivästyskorot 1.7.–31.12.2022 ovat 7,0 % (korkolain 4 §:n 1 mom.) ja 8,0 % (korkolain 4 a §:n 1 mom.).

Ensin mainittua korkoa käytetään tapaturmavakuutuslain 60 a §:ssä tarkoitettuna korvauksen korotuksena ja työtapaturma- ja ammattitautilain 152 §:ssä tarkoitettuna viivästyskorotuksena. Vakuutusmaksuissa viivästyskorko on kaupallisia sopimuksia varten annettu 8,0 %.

Suomen Pankin tiedote asiasta.