Viivästyskorot 1.7. – 31.12.2021

Suomen Pankin ilmoittamat viivästyskorot 1.7.–31.12.2021 ovat 7,0 % (korkolain 4 §:n 1 mom.) ja 8,0 % (korkolain 4 a §:n 1 mom.). Ensin mainittua korkoa käytetään tapaturmavakuutuslain 60 a §:ssä tarkoitettuna korvauksen korotuksena ja työtapaturma- ja ammattitautilain 152 §:ssä tarkoitettuna viivästyskorotuksena.

Vakuutusmaksuissa viivästyskorko on kaupallisia sopimuksia varten annettu 8,0 %.