Kuva -

2,8 miljoonan palkansaajan tulotiedot kansalliseen tulorekisteriin jo 2019 alusta

Suomessa otetaan ensi vuoden alusta käyttöön kansallinen tulorekisteri palkansaajien tulotiedoille. Tulorekisterin tarkoituksena on helpottaa eri organisaatioille ja viranomaisille tehtävää tulotietojen raportointia.

Tulorekisteri on verohallinnon kehittämä sähköinen tietokanta, joka vastaanottaa reaaliaikaiset ja maksukohtaiset tulotiedot suorituksen maksajilta ja välittää ne edelleen tietojen käyttäjille.

Tulorekisterin myötä työnantaja ilmoittaa tiedot keskitettyyn rekisteriin vain yhden kerran palkanmaksun yhteydessä.  Tavoitteena on, että tiedot maksetuista suorituksista toimitetaan mahdollisimman automaattisesti, jolloin tulotietojen raportointiin käytettävän työmäärän pitäisi vähentyä. Nykyisin samasta palkkatiedosta tehdään ilmoituksia monelle eri taholle, eri aikaan ja eri tavoin.

Käyttäjät tulevat hyödyntämään tulorekisteristä saamiaan reaaliaikaisia tulotietoja tehdessään erilaisia päätöksiä, valvontaa tai tilastointia.

Vuoden 2019 alusta tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista. Ilmoittajia ovat palkkatietoja tuottavat tahot eli lähinnä työnantajat ja tilitoimistot. Tietojen käyttäjiä ovat verohallinto, Kela, Työttömyysvakuutusrahasto (TVR), työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus (ETK).

Vuoden 2020 alusta tulorekisteriin ilmoitetaan myös maksetut eläke- ja etuustulotiedot. Tällöin tietoja tulevat hyödyntämään myös TEMin hallinnonala, Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.

Tulorekisteri koskee kaikkia työnantajia sekä kaikkia palkan- ja etuustulojen saajia. Jokainen palkan-, eläkkeen tai etuustulonsaaja tulee näkemään omat reaaliaikaiset tulotietonsa tulorekisteristä.

Tulorekisterissä on tulevaisuudessa 2,8 miljoonan palkansaajan tulotiedot. Kun mukaan otetaan vielä etuudensaajat, tulee tulorekisterissä vuonna 2020 olemaan 4,6 miljoonan tulonsaajan tulotiedot.

Lisätietoja: https://www.vero.fi/tulorekisteri/

2.11.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;