Kuva -

Animaatio työpaikan sisäisen liikenteen vaaroista

Animaatiossa esitetään kolme työntekijän kuolemaan johtanutta työtapaturmaa sekä annetaan suosituksia, miten välttää vastaavat tapahtumat.

Kaikki kolme onnettomuustapausta ovat työpaikkojen sisäisessä liikenteessä sattuneita jalankulkijan ja pyörillä vapaasti liikkuvan koneen yhteen törmäyksestä aiheutuneita työpaikkakuolemia. Animaatiossa esitetyistä työtapaturmista tullaan julkaisemaan myös teematutkintaraportti TOT 2/18 Sisäisen liikenteen työpaikkakuolemat, joka julkaistaan osoitteessa totti.tvk.fi

Animaatiossa esitetään työryhmän käsitys tapaturmaan johtaneiden tapahtumien kulusta ja tapaturmatekijöistä, sekä annetaan suositukset vastaavien tapaturmien torjuntatoimenpiteistä.

Animaatio on tuotettu Tapaturmavakuutuskeskuksen ja Työturvallisuuskeskuksen yhteistyönä.

- Työpaikkojen sisäisessä liikenteessä on sattunut viime vuosina useita kuolemaan johtaneita työtapaturmia. Tästä syystä haluamme kehittää sisäisen liikenteen turvallisuutta havainnollistamalla asiaa onnettomuustapausten kautta. Yhteistyössä pyrimme saamaan tiedon sisäisen liikenteen riskeistä työpaikoille, jotta asia tiedostetaan ja siihen ymmärretään kiinnittää paremmin huomiota, kertoo TVK:n työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola.

Lisätietoja: työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola, puhelin 0409 220 985.

4.1.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;