Kuva -

Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018.

Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi noin 2 % edellisvuodesta. Työmatkatapaturmien määrä laski noin 5 % vuodesta 2017.

Vuonna 2018 kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 29,1 työpaikkatapaturmaa/miljoonaa työtuntia. Tapaturmataajuus pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Vuonna 2017 kaikkien alojen yhteenlaskettu taajuus oli tasan 29.

Tapaturmataajuus kuvaa työturvallisuuden muutosta työtapaturmien lukumäärän muutoksia paremmin. Tapaturmataajuus lasketaan jakamalla sattuneiden työpaikkatapaturmien lukumäärä vastaavana aikana tehdyillä työtunneilla. Tapaturmataajuuden laskemiseen ei oteta mukaan työmatkatapaturmia.

Tapaturmataajuus nousi hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa ja yksityisellä sosiaali- ja terveysalalla

Monilla päätoimialoilla tapaturmataajuudet pysyivät vuoden 2017 tasolla. Teollisuuden, vähittäis- ja tukkukaupan toimialoilla ja kuntasektorilla tapaturmataajuudessa ei tapahtunut suurta muutosta viime vuoteen verrattuna. Rakentamisen toimialalla taajuus jatkoi laskua.

Hallinto- ja tukipalveluiden toimialalla sen sijaan tapaturmataajuus nousi edelleen. Toimialaan kuuluvat muun muassa työvoiman vuokraus, turvallisuuspalvelut ja kiinteistön- ja maisemanhoito. Kasvua oli myös yksityisen sosiaali- ja terveysalan tapaturmataajuudessa, joka on jo korkeampi kuin esimerkiksi teollisuuden tapaturmataajuus.

Taulukko: Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuudet valituilla päätoimialoilla

Toimiala 2016 2017 2018
Teollisuus  30 32 31
Rakentaminen 62 61 60
Vähittäis- ja tukkukauppa 28 28 28
Kuljetus ja varastointi  40 40 39
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 50 52 55
Kuntasektori 24 25 24
Yksityinen sosiaali- ja terveysala 32 32 33

 

16 työntekijän kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa

Vuonna 2018 työpaikkatapaturmissa kuoli Tapaturmavakuutuskeskuksen saamien tietojen mukaan 16 palkansaajaa. Eniten työpaikkakuolemia vuonna 2018 sattui teollisuuden, rakentamisen ja kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla toimivissa yrityksissä. Kolmessa tapauksessa kuollut henkilö oli vuokratyöntekijä.

Vuonna 2017 työpaikkatapaturmissa kuoli 18 ja vuonna 2016 yhteensä 24 palkansaajaa.

Työpaikkakuolemien määrä on ollut laskussa. Tapaturmavakuutuskeskuksen analyysisarjassa julkaistussa analyysissä: ”Työpaikkakuolemien määrä lähes puolittui – Vuosina 2009-2018 sattuneet kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat”, pohditaan millaisia viimeisen kymmenen vuoden aikana sattuneet työpaikkakuolemat ovat olleet ja millainen suunta kehityksessä on ollut.  

Lisätietoja: Tutkimuspäällikkö Marja Kaari puh. 040 450 4234 Tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho puh. 040 450 4232 

Ennakkoarvion 2018 kuvaajat dioina

Tiedotteella käytetyt termit

Työtapaturma = työpaikkatapaturmat ja työmatkatapaturmat
Työpaikkatapaturma = työssä ja työpaikan alueella sattuneet tapaturmat
Työmatkatapaturma = asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla sattuneet tapaturmat
Tapaturmataajuus = työpaikkatapaturmien lukumäärä per miljoona tehtyä työntuntia

16.5.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;