Kuva -

Haittarahan kertakorvauksia koskeva taulukko on julkaistu

Haittarahan kertakorvaus – vahinkotapahtuma vuonna 2017

Haittarahan kertakorvauksia koskeva taulukko on julkaistu TVK:n kotisivuilla. Taulukkoa sovelletaan 1.1.2017 ja sen jälkeen sattuneista vahinkotapahtumista maksettaviin haittarahoihin.

Haittarahan kertakorvaus 2017
Taulukko löytyy sivulta: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus - korvaaminen - korvaukset - haittaraha

Taulukko vastaa vuoden 2017 haittarahan perusmäärää sekä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia korkoa ja kuolevuutta koskevia laskuperusteita (STM:n asetus 1383/2016 työtapaturma- ja ammattitautilain 87 §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista). Laskuperusteen mukaan ikä määritellään vuoden tarkkuudella vahinkotapahtumaa edeltävän syntymäpäivän mukaisesti. Haittarahan suuruus näkyy tällöin suoraan taulukosta.

Lisätietoja:
lakimies Kirsi Salo, TVK, puhelin 0404 504228 ja
aktuaari Hanna Eskola, TVK, puhelin 0404 504 222

9.6.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Jaa

;