Kuva -

Haittarahan kertakorvaus – vahinkotapahtuma vuonna 2020

Haittarahan kertakorvauksia koskeva taulukko on julkaistu sivulla: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus - korvaaminen - korvaukset - haittaraha

Taulukkoa sovelletaan 1.1.2020 ja sen jälkeen sattuneista vahinkotapahtumista maksettaviin haittarahoihin.

Taulukko vastaa vuoden 2020 haittarahan perusmäärää sekä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia korkoa ja kuolevuutta koskevia laskuperusteita (STM:n asetus 48/2019 työtapaturma- ja ammattitautilain 87 §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista). Laskuperusteen mukaan ikä määritellään vuoden tarkkuudella vahinkotapahtumaa edeltävän syntymäpäivän mukaisesti. Haittarahan suuruus näkyy tällöin suoraan taulukosta.

Lisätietoja:
lakimies Kirsi Salo, TVK, puhelin 0404 504 228 ja
tilastomatemaatikko Katri Kytömäki, TVK, puhelin 0404 504 209

28.1.2020

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Jaa

;