Kuva -

Haittarahan kertakorvaus - vahinkotapahtuma vuonna 2016

Haittarahan kertakorvauksia koskeva taulukko on julkaistu TVK:n kotisivuilla. Taulukkoa sovelletaan 1.1.2016 ja sen jälkeen sattuneista vahinkotapahtumista maksettaviin haittarahoihin.

taulukko löytyy sivulta
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus - korvaaminen - korvaukset - haittaraha.

Taulukko vastaa vuoden 2016 haittarahan perusmäärää sekä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia korkoa ja kuolevuutta koskevia laskuperusteita (STM:n asetus 1383/2016 työtapaturma- ja ammattitautilain 87 §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista). Laskuperusteen mukaan ikä määritellään vuoden tarkkuudella vahinkotapahtumaa edeltävän syntymäpäivän mukaisesti. Haittarahan suuruus näkyy tällöin suoraan taulukosta.

Lisätietoja: lakimies Kirsi Salo, TVK, puhelin 0404 504228 ja aktuaari Hanna Eskola, TVK, puhelin 0404 504 22

8.6.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Jaa

;