Kuva -

Hallintoasioiden tuomioistuinkäsittelyyn ehdotetaan uutta lakia

Hallitus on 5.4.2018 antanut eduskunnalle esityksen, joka koskee hallintoasiaa koskevan valituksen tuomioistuinkäsittelyä (HE 29/2018 vp). Tästä esitetään annettavaksi uusi laki eli laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, ja tällä lailla kumottaisiin hallintolainkäyttölaki.

Uusi laki ei muuttaisi hallintolainkäytön keskeisiä periaatteita, mutta siinä säädettäisiin hallintoasioita koskevasta oikeudenkäynnistä nykyistä täsmällisemmin ja informatiivisemmin. Siinä myös otettaisiin huomioon muussa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset.

Lakia sovellettaisiin muun muassa vakuutusoikeudessa ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa.

Samassa yhteydessä esitetään muutoksia useaan eri lakiin viittaussäännösten takia. Yksi näistä laeista on työtapaturma- ja ammattitautilaki, jonka 238 §:n 2 momentissa oleva viittaus esitetään muutettavaksi. Vastaava muutos esitetään maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 136 §:n 2 momenttiin.

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa samoin kuin siihen liittyvät viittaussäännösten muutokset esitetään tulevaksi voimaan vuoden 2019 alussa tai alkupuolella.

Lisätietoja: Annu Vento, TVK, puhelin 0404 504 265

16.4.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;