Kuva -

Kemiallisten tekijöiden aiheuttamat tapaturmat työssä 2016

Palkansaajille sattui vuonna 2016 noin tuhat (* erilaisten kemiallisten tekijöiden aiheuttamaa tapaturmaa työtä tehtäessä.

Eniten kemiallisten tekijöiden aiheuttamia tapaturmia työssä sattui kuntasektorilla, rakentamisessa, kiinteistön- ja maisemanhoidossa, työllistämistoiminnassa, vähittäiskaupassa ja ravitsemustoiminnassa.

Yleisimmin tapaturmassa vahingoittui pää, erityisesti silmät ja kasvot. Toiseksi eniten oli yläraajojen vahingoittumisia. Laajempia usean kehon osan vahingoittumisia oli kolmanneksi eniten.

Reilussa puolessa tapauksissa vahingoittumistapana oli kemikaalin vaikutus iholle tai silmiin, noin kolmanneksessa kemikaalin hengittäminen aiheutti vahingoittumisen. Hieman vajaa puolet tapauksista liittyi esineiden käsittelyyn.

Tapaturman sattumiseen johtanut poikkeama oli valtaosassa tapauksia aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen tai muu sellainen tahaton ja hallitsematon tilanne.

Pidemmän aikavälin tarkastelussa lukumääräisesti noin 80 % kemiallisten tekijöiden aiheuttamista työpaikkatapaturmista aiheuttaa enintään 3 päivän työkyvyttömyyden. Keskimäärin noin joka toinen vuosi yksi palkansaaja kuolee tällaisessa työpaikkatapaturmassa.

Kemiallisten tekijöiden aiheuttamia tapaturmia työssä sattuu kaikenikäisille työntekijöille ympäri vuoden. Viikonpäivistä eniten turmia sattuu maanantaisin, kuten työpaikkatapaturmia muutenkin.

Vahinkoilmoituksiin kirjattujen vahinkokuvausten mukaan yleisimmät maininnat olivat erilaisista puhdistus- ja pesuaineista, käsidesistä ja konetiskiaineesta. Kiinteistä ja nestemäisistä kemiallisista tekijöistä myös hapot ja syövyttävät aineet olivat usein mainittuja, samoin lipeä, ammoniakki, rasvat, bensa, öljy, maali sekä veri. Lisäksi monissa vahinkokuvauksissa on maininnat kuumuudesta, roskista, palokaasuista ja savusta.

(* Tähän määrää päästiin, kun työtapaturmatilastosta valittiin palkansaajille korvatut tapaturmat, joissa sattumisolosuhde oli työssä ja vamman laatu joko palovamma, syöpymä, paleltuma, myrkytys tai tukehtuminen sekä samassa tapaturmassa vahingoittumistapana joko vaaralliset aineet hengittämällä, iholle, silmiin tai nielemällä, hapensaannin estyminen tai muu sähkön, lämpötilan tai aineen aiheuttama vahingoittuminen.

11.5.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Kemiallisten tekijöiden aiheuttamat työssä sattuneet palkansaajien tapaturmat 2016 vahingoittumistavan mukaan

 

Vahingoittumistavan mukaan tilastograafi

Työsuorituksen mukaan

Työsuorituksen mukaan tilastograafi

;