Kuva -

Kotoutumista edistäviin palveluihin osallistuville työtapaturmaturva vakuutuksella

Hallitus on antanut heinäkuun alussa eduskunnalle esityksen, jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämisestä (HE 96/2018 vp). Uuden lain tarkoituksena on edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhteita ja siten vahvistaa maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Tavoitteena on myös edistää maahanmuuttajien työllisyyttä, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Voimassa oleva samanniminen laki esitetään kumottavaksi.

Esityksen mukaan kotoutumista edistäviä palveluja järjestettäisiin osana maakunnan järjestämisvastuulla olevia kasvupalveluita ja sosiaali- ja terveyspalveluita, kunnallisia peruspalveluita ja kansallista koulutusjärjestelmää sekä muina kotoutumista edistävinä palveluina. Maakunnan tulisi yhteistyössä kunnan, muun viranomaisen ja palveluntuottajan kanssa huolehtia palveluiden yhteensovittamisesta siten, että maahanmuuttaja saa tarvitsemansa palvelut tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena.

Kotoutumisen edistämistä koskevan lakiehdotuksen 58 §:ään sisältyy säännös työtapaturmaturvasta: ehdotetussa laissa säädettyihin kotoutumista edistäviin palveluihin osallistuvalle tulee järjestää työtapaturma- ja ammattitautilain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu vakuutus. Maakunta tai kunta voi hankintasopimuksessa siirtää vakuuttamisen palveluntuottajan tehtäväksi.

Lisäksi vakuutusturvasäännöksen mukaan maakuntaan, kuntaan tai palveluntuottajaan sovelletaan, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään työnantajasta, ja palveluun osallistuvaan, mitä mainitussa laissa säädetään työntekijästä.

Lain voimaantuloajankohdaksi esitetään 1.1.2021.

Lisätietoja: Annu Vento, TVK, puhelin 0404 504 265

2.8.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;