Kuva -

Levottomuus lisääntynyt kaupoissa

Varkaudet ja uhkailut ovat lisääntyneet ruokakaupoissa. Vantaan uuteen kaupunginosaan, Kivistöön, helmikuussa avattu K-Market on saanut osansa nopean kaupungistumisen ja junaradan lieveilmiöistä.

Aikaisemmin muun muassa Lauttasaaressa kauppiaana toiminut Hannu Lehtinen on yllättynyt, kuinka levotonta Kivistössä on.

– Melkein joka päivä on myymälävarkauksia tai muita häiriötilanteita. Kaksi kertaa on tehty myös kassaryöstö veitsellä uhaten, Lehtinen harmittelee.

Kauppaan on asennettu kaikki mahdolliset turvavarusteet. Kameroita on jokaisessa hyllyvälissä ja ulos ryntäämistä hidastava sisäporttikin on asennettu. Liikkeessä on ilta-aikaan myös ulkopuolinen vartija.

– Osaan vakiohäiriköistämme turvajärjestelytkään eivät tehoa. Joka viikko saa painia samojen henkilöiden kanssa. Tehokkainta on estää tuttujen varastelijoiden pääsy myymälään kokonaan.

Lehtinen on järjestänyt tutun yhteistyökumppanin kanssa henkilökunnalleen koulutuksen uhkaavan asiakkaan kohtaamisesta. Hankalat tilanteet pyritään ratkaisemaan puhumalla ja useimmiten se onnistuukin. Mitään muuta henkilökunnan ei edellytetä tekevän.

– Sankaria emme missään tapauksessa ala leikkiä eikä omaa ja asiakkaiden turvallisuutta vaaranneta. Uhkaavan asiakkaan annetaan poistua myymälästä ja asiasta ilmoitetaan poliisille, Lehtinen sanoo.

Kauppias itse kantaa nykyään vyöllään pippurisumutinta ja käsirautoja. Hän kokee turvavälineiden näkyvillä pitämisen ennalta ehkäisevän varkauksia. Myös muut työntekijät saavat halutessaan hakea poliisilta luvan sumuttimen hallussapitoon.

Lehtinen kokee erittäin ikäväksi joidenkin asiakkaiden uhkailut häntä tai yksittäistä työntekijää kohtaan. Uhkaukset ovat joskus varsin suoria ja henkeenkin kohdistuvia.

– Suunsoittoa ja uhkailua kuulee etenkin silloin, kun emme myy alkoholia päihtyneelle.

Pidemmät aukioloajat ovat lisänneet levottomuutta. Kun illat muuttuivat kevään myötä valoisammiksi, vähenivät varkaudet jonkin verran. Kun ilmat puolestaan lämpenivät, lisääntyi luvattomien kaljanhakijoiden määrä.

Lehtinen suomii kovin sanoin muutama vuosi sitten tapahtunutta lainsäädännön muutosta, jolla myymälävarkauksista saatuja sakkoja ei enää muuteta vankeudeksi. Sakot jätetään maksamatta ja rikollinen toiminta jatkuu entisellään.

Poliisitkin ehtivät harvoin paikalle nopeissa näpistystapauksissa. Lehtinen on hieman turhautunut poliisin niukkoihin resursseihin.

– Kokemukseni mukaan vain kymmenesosa ilmoitetuista myymälävarkauksista etenee rikostutkintaan. Samalla henkilöllä saattaa olla entuudestaan sata rikosta kirjoillaan eikä poliisi ole enää kiinnostunut pidentämään listaa.

Fyysiset vammat harvinaisia

Työntekijöille ei ole aiheutunut fyysisiä vammoja myymälävarkaiden estämisestä tai aseellisista ryöstöistä. Henkisiä kärsimyksiä ja sairauslomia niistä luonnollisesti aiheutuu. Kaksi ryöstön kohteeksi joutunutta kassahenkilöä ei ole toistaiseksi pystynyt tekemään iltavuoroja.

– Vakavien tilanteiden jälkihoito tapahtuu ammattilaisten ohjauksessa työterveyshuollossa. Normaalien myymälävarkauksien ja uhkailujen purkaminen tapahtuu työyhteisön kesken. Jokaisesta poikkeavasta tilanteesta tiedotetaan koko henkilökunnalle, Lehtinen kertoo.

Mikko Hekkala on työskennellyt Kivistön K-Marketissa huhtikuussa lähtien. Hän pitää monipuolisesta työstään ja tekee mielellään myös ilta- ja viikonloppuvuoroja.

– Täällä on ollut kiva olla töissä. Pientä rötöstelyä on kyllä aika paljon, viisi vuotta kaupan alan töitä tehnyt Hekkala toteaa.

– Myymälävarkauksien estämisessä pitää käyttää harkintaa ja tilanne on katsottava tarkasti, jotta oma tai asiakkaiden turvallisuus ei vaarannu. Joskus varkaiden aikeet pystyy estämään, mutta aina ei kannata yrittää.

Hekkala uusi äskettäin lupansa kaasusumuttimen kantamiseen. Hän kokee sumuttimen näkyvillä pitämisen ehkäisevän ennalta väkivaltakäyttäytymistä.

Kassaryöstöt vähentyneet

Keskon turvallisuuspäällikkö Hannu Huuhtanen on nähnyt häiriöiden lisääntyneen ruokakaupoissa ympäri maan.

– Väkivaltatilanteita on ollut viime vuosina jossain määrin enemmän kuin aikaisemmin. Fyysiset vammat ovat onneksi harvinaisia, mutta väkivallalla uhkaaminen on lisääntynyt huomattavasti. Uhkailu ei liity pelkästään päihteiden käyttöön, vaan yleisemmin ihmisten käyttäytymiseen, Huuhtanen kokee.

Ikävää kehitystä koitetaan hillitä henkilökunnan koulutuksella.

– Jokaisen uuden työntekijän kanssa käydään luonnollisesti läpi turvallisuusohjeet. Lisäksi työntekijät suorittavat verkkokurssin uhkaavan asiakkaan kohtaamisesta.

– Mikään kättä pidempi apuväline ei ole Keskon linjausten mukaan myyjillä sallittu. Kaupan henkilökunnalle olevien voimankäyttövälineiden on todettu vain lisäävän vakavien välikohtausten riskiä, Huuhtanen linjaa.

Poliisin tilastojen mukaan myymälävarkaudet ovat vähentyneet, mutta Keskossa koetaan suunnan olevan päinvastainen. Poliisi jättää nykyään resurssipulan vuoksi myymälävarkauksia tutkimatta.

– Kassaryöstöjä tehdään edelleen säännöllisesti, mutta niiden määrä on vähentynyt. Saaliit ovat olleet aina hyvin pieniä, Huuhtanen sanoo.

Koska ryöstöt ja muut välikohtaukset aiheuttavat työntekijälle henkisiä ongelmia, järjestetään tilanteista aina jälkihoito työterveyshuollossa. Väkivaltatilanteiden ja varkauksien ennaltaehkäisyssä Kesko tekee yhteistyötä myös vakuutusyhtiöiden kanssa.

– Ulkopuolisia vartijoita käytämme liikkeen sijainnista ja turvallisuustilanteesta riippuen riskin mukaan.

Aukioloaikojen pidentymisellä ei Huuhtasen mukaan ole ollut vaikutusta varkauksien tai levottomuuden lisääntymiseen. Keskon liikkeistä vain jotkut liikenneasemat ja muutamat ruokakaupat ovat avoinna ympäri vuorokauden.

Varkaudet vaarana kaupoissa

Kaupan alalla varkaudet aiheuttavat eniten työpaikkaväkivaltaa ja sen uhkaa. Myös päihtyneet asiakkaat, joille ei myydä alkoholia, uhkailevat myyjiä. Kauppiaiden mukaan varastelu ruokakaupoissa on viime vuosina lisääntynyt muun muassa rangaistusten lieventymisen ja pidentyneiden aukioloaikojen vuoksi.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan väkivallasta aiheutuneiden fyysisten tai henkisten vammojen määrä kaupallisella alalla on kymmenessä vuodessa lähes puolitoistakertaistunut.

Kaupan väkivaltatapaturmia tilastoidaan siltikin melko vähän, vain hieman yli 200 tapausta vuodessa. Useimmiten väkivalta kaupassa on sanallista tai se aiheuttaa lähinnä materiaalivahinkoja, mistä ei yleensä seuraa työkyvyttömyyttä. Vakavampia henkisiä vammoja aiheuttavat aseelliset ryöstöt.

Työpaikkaväkivallasta aiheutuneiden, tapaturmavakuutuksesta korvattujen fyysisten ja henkisten vammojen määrän kehitys kaupallisessa työssä

Vuosi Lukumäärä


2005 117


2010 160
2011 134
2012 168
2013 173
2014 200
2015 207

 

Toimittaja: Markku Pulkkinen
Kuva: Markku Pulkkinen

 

9.6.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

K-Market Kivistön kauppias Hannu Lehtinen

K-Market kauppias Hannu Lehtinen

;