Kuva -

Liikkumistapaturmat ovat vakavia ja kalliita

Vakavista työtapaturmista maksetaan korvauksia vielä hyvinkin pitkiä aikoja tapaturman sattumisen jälkeen. Se tekee korvauseuromäärien tarkastelusta ja vertailusta vaikeaa. Tarkastelu on helpointa koota poikkileikkauksena esim. vuosittain maksetuista korvauksista.

Liikkumistapaturmien määrä ja vakavuus

Palkansaajille sattui yhteensä 1,5 miljoonaa korvattua työpaikkatapaturmaa aikavälillä 2005-2018.  Näistä 33 % on koodattu työsuoritukseltaan sattuneeksi henkilön liikkuessa ja tällä aikavälillä näissä tapaturmissa kuoli yhteensä 83 palkansaajaa ja yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johti yli 50 000 liikkumistapaturmaa. Vielä lisäksi tällä aikavälillä korvattiin melkein 300 000 palkansaajien tapaturmaa kodin ja työpaikan välisillä matkoilla, joista n. 57 % sattui jalan liikuttaessa.

Liikkumistapaturmista maksetut korvaukset vuonna 2018

Vuonna 2018 korvattiin samalla aikavälillä (2005-2018) sattuneista palkansaajien työpaikkatapaturmista yhteensä 225 miljoonaa euroa. Tästä summasta 43 % maksettiin työpaikkatapaturmista, jotka työsuoritukseltaan oli koodattu sattuneeksi henkilön liikkuessa.

Lisäksi ennen vuotta 2005 sattuneista palkansaajien työpaikkatapaturmista maksettiin vielä vuonna 2018 109 miljoonaa euroa korvauksia.

Liikkumistapaturmien ennaltaehkäisy on tärkeää

Liikkumisen turvallisuuteen voi jokainen vaikuttaa itse. Ennakointi on seurausten hoitoa järkevämpää. Muistilista:

 • liukkaudentorjunta,
 • valaistus,
 • siisteys ja järjestys,
 • liikkumistapa,
 • varusteiden ja jalkineiden valinta olosuhteiden mukaan,
 • riittävästi aikaa,
 • huomio liikkumiseen

Työsuoritus: korvausten jakauma suoritusvuonna 2018 aikavälillä 2005-2018 sattuneista palkansaajien työpaikkatapaturmista

 • n. 43 % henkilön liikkuminen
 • n. 15 % esineiden käsitteleminen
 • n. 10 % taakan käsivoimin siirtäminen
 • n. 8 % käsikäyttöisillä työkaluilla työskenteleminen
 • n. 7 % koneen käyttäminen

Työsuoritus: aikavälillä 2005-2018 sattuneiden palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärä

 • n. 33 % henkilön liikkuminen
 • n. 21 % esineiden käsitteleminen
 • n. 15 % taakan käsivoimin siirtäminen
 • n. 14 % käsikäyttöisillä työkaluilla työskenteleminen
 • n. 4 % koneen käyttäminen

23.12.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;