Kuva -

Liuotintynnyri räjähti – Animaatio työtapaturmasta

Tapaturmavakuutuskeskus ja Työturvallisuuskeskus ovat toteuttaneet yhteistyössä animaation työpaikkaonnettomuuksien tutkintaraportin TOT 2/17 pohjalta. Raportissa käsitellään konepajatuotteita valmistavan yrityksen maalaamossa sattunutta maalarin kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa.

"Olemme saaneet mukavan määrän positiivista palautetta työpaikkakuolemat.fi sivuilla julkaistuista tapaturmaraporteista. Erityisesti onnettomuustapausten havainnollistamista ja selkeyttä on kiitetty. Palautteen kannustamana päätimme kokeilla miten perinteiseen TOT-raporttiin kirjatut tapaturmaan johtaneet tekijät ja turvallisuussuositukset voisi esittää havainnollisemmin animoituna.", kertoo TVK:n työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola.

Tuoreessa animaatiossa kuvataan tapaturman sattumiseen johtaneet seikat, kerrotaan taustatietoa vastaavista onnettomuuksista sekä kuvataanstaattiseen sähköön liittyviä ilmiöitä. Animaatio on englanninkielinen ja se on tekstitetty suomeksi.

Animaatiota voi hyödyntää esimerkiksi oppilaitoksissa ja työpaikoilla turvallisten työmenetelmien kouluttamisessa.

Katso animaatio: https://youtu.be/qGtRfmZMkxE

Mikä on TOT-tutkinta?

TOT-menettelyssä on kyse vakuutusalan ja keskeisten työmarkkinajärjestöjen keskinäisen sopimuksen mukaisesta onnettomuustutkinnasta, jonka tarkoituksena on työtapaturmien torjunnan tehostaminen selvittämällä onnettomuuteen johtaneet tapahtumat, tapaturmatekijät ja pohdinta vastaavien tapaturmien torjuntatoimenpiteistä.

24.5.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;