Kuva -

Mikä on Tako - Mitä Tamla tekee?

Mitä Tako eli tapaturma-asiain korvauslautakunta tekee? Mikä taas on tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta eli Tamla ja mitkä sen tehtävät ovat?

Tako yhtenäistää korvauskäytäntöjä

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (Tako) tehtävänä on edistää työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen korvauskäytännön yhtenäisyyttä antamalla yleisohjeita ja lausuntoja. Yleisohjeita Tako antaa erityisesti silloin, kun lainsäädäntö muuttuu tai kun korvaustoimen yhtenäisyyden edistäminen sitä muuten vaatii.

Vuoden 2017 aikana Tako antoi neljä yleisohjetta ja sai vastattavakseen 1987 lausuntopyyntöä. Lausuntopyynnöistä 676 koski vuosityöansion määrittämistä. Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista oikeudellista syy-yhteyttä koskevia lausuntopyyntöjä Takolle tuli 205.

Milloin tarvitaan lausuntopyyntö?

Vakuutusyhtiön on pyydettävä päätösehdotuksestaan Takon lausunto, jos asiaan sisältyy periaatteellinen oikeudellinen tai lääketieteellinen tulkintakysymys, tai jos asian käsittely Takossa on muutoin tarpeen korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi.

Lausuntopyynnön Takolle tekee aina nimenomaan vakuutusyhtiö.

Takon antamat lausunnot ovat suosituksenluontoisia, ts. ne eivät sido vakuutusyhtiötä, joka voi poiketa lausunnosta päätöksessään. Lausunto on kuitenkin merkittävä päätökseen.

Keskeisimmät Takon antamat yleisohjeet

Lisätietoja Takosta

Tamla käsittelee työtapaturma- ja ammattitautipäätökistä tehtyjä valituksia

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta (Tamla) on osa sosiaalivakuutuksen muutoksenhakujärjestelmää. Se on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piiriin kuuluvia valitusasioita.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan valitetaan vakuutuslaitoksen työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevista päätöksistä.

Asian käsittely tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on muutoksenhakijalle maksutonta.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, kolme lakimies- ja kolme lääkärijäsentä sekä kuusi työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevaa jäsentä.

Valtioneuvosto nimittää puheenjohtajan toistaiseksi sekä muut jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan. Muutoksenhakulautakunnan toimikausi on 14.1.2016–13.1.2021. Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet toimivat tuomarin vastuulla.

Asiat ratkaistaan pääsääntöisesti kirjallisen aineiston perusteella, mutta muutoksenhakulautakunta voi myös asianosaisen pyynnöstä järjestää suullisen käsittelyn. Suullinen käsittely järjestetään silloin, kun muutoksenhakulautakunta pitää sitä tarpeellisena ratkaistavan asian selvittämiseksi.

Lisätietoja: tapaturmalautakunta.fi

 

28.9.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;