Kuva -

Muutoksia sotilastapaturmalainsäädäntöön ja työsuojeluviranomaisten tiedonsaantioikeuteen

Viime vuoden lopussa vahvistettiin kaksi uutta lakia, jotka uudistavat sotilastapaturmalainsäädäntöä. Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta (1521/2016) tuli voimaan 1.1.2017 ja se korvaa aiemman sotilastapaturmalain.

Samasta ajankohdasta tuli voimaan uusi laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä (1522/2016). Laki koskee sekä sotilaallista että siviilikriisinhallintaa ja EU:n rajaturvallisuusviraston toimintaa, ja se yhtenäistää kaikkiin näihin osallistuvien turvan. Kummankin lain mukaiset korvausasiat hoitaa Valtiokonttori.

Vuoden lopussa vahvistettiin myös lakimuutos, jolla laajennetaan työsuojeluviranomaisten oikeutta saada salassa pidettävää tietoa viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta. Tiedonsaantioikeuksien laajentaminen on osa harmaan talouden torjuntatoimia ja sillä tehostetaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Muutoksia tehtiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin. Tiedonsaantioikeuksiin tehdyt muutokset koskevat sekä Tapaturmavakuutuskeskusta että tapaturmavakuutusyhtiöitä. Niistä on kerrottu tarkemmin TVK:n tiedotteessa 23.8.2016 (löytyy tämän uutisen alalaidasta). Lakimuutos (1418/2016) tulee voimaan 1.5.2017.

Lisätietoja: Annu Vento, TVK, puhelin 0404 504 265

TVK:n tiedote 23.8.2016

 

8.6.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Jaa

;