Kuva -

Myös etätyössä sattuneet työtapaturmat korvataan

Työtä tehdään yhä useammin muualla kuin vakituisessa työpaikassa. Kun tapaturma sattuu työtä tehtäessä, se korvataan paikasta riippumatta, siis myös etätyössä.

Joka kolmas palkansaaja on tehnyt etätyötä viimeisen 12 kuukauden aikana vähintäänkin satunnaisesti. Päivittäin tai viikoittain etätyötä tekeviä on 13 prosenttia. Eniten etätyötä tekevät ylemmät toimihenkilöt. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman Työolobarometri 2017 ennakkotiedoista.

Onko kyseessä työtapaturma, jos tietokone putoaa keittiössä varpaille tai kahvitauolla palavat näpit?

Työnteon yhteydessä sattuvat tapahtumat korvataan. Työ voi olla laitteen ääressä työskentelyä, liikkuen tehtävää työtä, tai se voi olla kokouksiin osallistumista tai edustamista. Yksittäisessä tapauksessa asia arvioidaankin sillä perusteella, mitä työn tekemisestä ja työtehtävien sisällöstä on sovittu.

Työn tekemisen paikka ei ole ratkaiseva. Työtä voidaan tehdä vakituisessa työpaikassa, mutta myös muualla kuin työnantajan järjestämissä tiloissa, esimerkiksi kotona tai kahvilassa. Vakuutusturva on tällöinkin voimassa, kun tehdään työtehtäviä.

Etätöissä vai tauolla?

Jos kotona etätyössä tietokone putoaa pöydältä kulma edellä työntekijän jalkapöydän päälle ja tästä aiheutuu hiusmurtuma, kyseessä on korvattava työtapaturma. Kahvilassa puolestaan tarjoilija saattaa vahingossa kaataa mukillisen tulikuumaa vettä tietokonettaan naputtelevan sormille ja tästä aiheutuu palovamma. Tämäkin on korvattava työtapaturma.

Jos etätyössä oltaessa tapaturma sattuu, kun tauon aikana keitetään kahvia keittiössä tai kun hoidetaan työtehtävien lomassa kotitaloustöitä, tätä ei korvata työtapaturmana. Myöskään ei korvata tapaturmaa, joka sattuu, kun työntekijä poistuu tietokoneensa ääreltä ja törmää WC:n oveen.

Etätyössä ei ole työmatkaa

Kun käydään työssä kodin ulkopuolella, vakuutusturvaan kuuluvat sekä kodin ja työpaikan väliset matkat että tavanomaiset poikkeamat tältä matkalta. Etätyössä työskenneltäessä ei ole asunnon ja työpaikan välisiä matkoja, joilla sattuneet tapaturmat korvattaisiin.

Kun ei ole työmatkoja, ei ole myöskään niiltä poikkeamisia. Esimerkiksi jos työntekijä ennen etätyöskentelyn aloittamista vie lapset tarhaan, tällä matkalla sattuneita tapaturmia ei korvata.

Teksti: Eija Seppänen

16.2.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;