Kuva -

Päivärahasta tehtävä vähennys on 4,24 % vuonna 2019

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta päivärahasta vähennetään 60 prosenttia sairausvakuutuksen päivärahamaksun, työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärästä, josta on vähennetty 2,73 prosenttiyksikköä. Vähennys tehdään myös työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen kuntoutusrahaan, joka maksetaan päivärahan suuruisena. 

Vuonna 2019 sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,54 %, työntekijän työeläkevakuutusmaksu 6,75 % ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,50 %. 

Vähennyksestä on säädetty työtapaturma- ja ammattitautilain 62 §:ssä. Säännöstä on tarkistettu 1.1.2017 voimaan tulleella lailla (1525/2016), jonka voimaantulosäännökseen sisältyy palkansaajamaksujen yhteismäärästä tehtävää vähennystä koskeva määräaikainen poikkeus. Poikkeus liittyy kilpailukykysopimukseen. 

Lisätietoja: Elina Holmas, TVK, puhelin 0409 225541

10.12.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;