Kuva -

Päivärahasta tehtävä vähennys on 4,48 % vuonna 2018

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta päivärahasta vähennetään 60 prosenttia sairausvakuutuksen päivärahamaksun, työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärästä, josta on vähennetty 2,31 prosenttiyksikköä. Vähennys tehdään myös työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen kuntoutusrahaan, joka maksetaan päivärahan suuruisena. 

Vuonna 2018 sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,53 %, työntekijän työeläkevakuutusmaksu 6,35 % ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,90 %. 

Vähennyksestä on säädetty työtapaturma- ja ammattitautilain 62 §:ssä. Säännöstä on tarkistettu 1.1.2017 voimaan tulleella lailla (1525/2016), jonka voimaantulosäännökseen sisältyy palkansaajamaksujen yhteismäärästä tehtävää vähennystä koskeva määräaikainen poikkeus. Poikkeus liittyy kilpailukykysopimukseen. 

Lisätietoja: Annu Vento, TVK, puhelin 0404 504 265

4.1.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;