Kuva -

Tapaturmapäivä - perjantai ja 13. päivä

Suomessa vietetään jokaisena 13. päivänä, joka sattuu perjantaiksi kansallista tapaturmapäivää. Tänä vuonna tapaturmapäiviä osuus kalenteriin peräti kaksi: 13.4. ja 13.7.

Keskiössä tämän vuoden ensimmäisessä tapaturmapäivässä ovat miehet, joille sattuu selvästi naisia enemmän tapaturmia sekä vapaa-ajalla että työssä.

Työikäisten miesten tapaturmakuolleisuus on  korkeampi kuin naisilla. Jopa 80 % työikäisten kaikista tapaturmakuolemista sattuu miehille.

Suuri osa miehille sattuvista tapaturmista olisi estettävissä asenteita muuttamalla.

TVK:n vuoden 2016 työtapaturmajulkaisussa on myös tietoa miesten ja naisten työtapaturmien lukumääristä: http://www.tvk.fi/tietopalvelu-ja-julkaisut/tilastokirja-2018/sukupuoli/ .

Tutustu tapaturmapäivän kampanjamateriaaleihin ja mm. videoihin kampanjan kotisivuilla: http://www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/

Tapaturmapäivä 2018 -kampanjassa mukana

Finanssiala ry, Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneturva, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Onnettomuustutkintakeskus, Puolustusvoimat, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö , SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Suomen Punainen Risti, Tapaturmavakuutuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus.

12.4.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;