Kuva -

Puutteellinen perehdytys työpaikkakuolemien taustalla

Tapaturmavakuutuskeskus teki katsauksen ("TVK:n analyyseja nro 16") perehdytyksen vaikutuksista työpaikkatapaturmiin työpaikkaonnettomuuksien tutkintatapausten (TOT-tapaukset) ja TVK:ssa tehtyjen analyysien pohjalta.

Puutteellinen perehdytys on TOT-raporttien perusteella vaikuttanut vaarallisten työmenetelmien käyttöön ja niiden siirtymiseen työntekijältä toiselle. Puutteellisen perehdytyksen seurauksena vaarallisten työmenetelmien käyttö on korostunut erityisesti häiriötilanteissa. Katsauksen perusteella voidaan sanoa, että tällaisissa tilanteissa puutteellinen perehdytys on ollut myötävaikuttamassa tapaturmien syntyyn erityisesti korkeariskisillä toimialoilla.

Alla esimerkki TOT-raportista, jossa riskitekijäksi on kirjattu perehdyttämiseen liittyviä asioita:

"Työmenetelmän turvallisen toteutumisen valvonta on oletettavasti ollut puutteellista. Työmenetelmään ei ollut laadittu selkeää ohjeistusta. Työntekijät päättivät henkilökohtaisen kokemuksen ja tuntemuksen mukaan kuinka paljon maa-ainetta poistetaan alapohjan alta. Töiden suunnitteluun ja opastamiseen on siis liittynyt puutteita, joiden seurauksena työntekijät käyttivät vaarallista työmenetelmää. "
TOT 1/16

TOT-tapausten katsauksen perusteella perehdytyksen puutteellisuus on ollut usein seurausta puutteellisesta vaarojen arvioinnista. Työpaikan uudet vaarat ovat jääneet havaitsematta ja perehdyttämättä esimerkiksi olosuhteiden muutosten tai uusien työvälineiden ja kaluston myötä.

Tällaisten muutosten ohella osassa tapauksista pitkään alalla työskennellyt ja kokenut henkilöstö on jäänyt perehdyttämättä tai perehdytys on ollut puutteellinen. Tunnistamattomia vaaroja ei voida hallita, eikä sen seurauksena turvallisia työmenetelmiä myöskään voida perehdyttää kattavasti.

Perehdytystä on sivuttu myös TVK:n viime vuosina julkaisemissa työtapaturmia käsittelevissä tutkimuksissa ja analyyseissa. Analyysissa nro 4 on käsitelty rakentamisen työturvallisuustilannetta ja perehdytyksen tärkeyttä rakentamisen muutosten ja ulkomaalaisten työntekijöiden lisääntyessä.

Puutteellinen perehdytys on myötävaikuttanut onnettomuuksien taustalla muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Vaarallisten työmenetelmien syntyminen ja niiden siirtyminen työntekijältä toiselle
  • Käytetään vaarallista työmenetelmää, erityisesti häiriötilanteissa
  • Pitkään alalla työskennelleet työntekijät ovat jääneet perehdyttämättä työpaikan olosuhteiden muuttuessa

Lisätietoja: Otto Veijola, otto.veijola@tvk.fi ja Marja Kaari, marja.kaari@tvk.fi.

TVK:n analyysi- ja julkaisusarjat TVK:n kotisivuilla www.tvk.fi/julkaisusarjat

30.11.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;