Kuva -

Sidosryhmät kokevat Tapaturmavakuutuskeskuksen palvelut tärkeiksi

Seuraamme Tapaturmavakuutuskeskuksessa sidosryhmiemme mielipiteitä herkällä korvalla. Yksi tärkeimmistä seurannan välineistä on säännöllisesti toteutettava sidosryhmäkysely, jonka tarkoituksena on kartoittaa toimintaamme liittyvien tai vähintään sen palveluita käyttävien asiakkaidemme mielipiteitä eri toimintojen tärkeydestä ja siitä, miten hyvin olemme toiminnassamme onnistuneet.

Kyselimme sidosryhmiemme mielipiteitä jälleen helmikuussa. Kaikkiaan 267:lle laajasti eri organisaatioita edustaville asiantuntijoille ja päättäjille lähetettyyn kyselyyn vastasi kaikkiaan 131 henkilöä. Tulokset olivat vähintäänkin rohkaisevia. Kaikilla vastanneista oli melko tai erittäin myönteinen kokonaismielikuva Tapaturmavakuutuskeskuksesta. TVK koettiin puolueettomaksi ja tehokkaaksi toimijaksi sekä luotettavaksi yhteistyökumppaniksi (kaikkien skaalalla 1-5 vastanneiden keskiarvo 4,6). Palvelumme koetaan lähes poikkeuksetta hyödyllisiksi tai erittäin hyödyllisiksi (keskiarvo 4,1). Koulutus-, tutkimus- ja palvelulaitoksia edustaneiden vastaajien keskiarvoksi tuli peräti 4,4. Useimmin, 46 % vastaajista, erittäin hyödylliseksi palveluksi (arvosana 5) arvioi työturvallisuustietopalvelun.

Kyselyllä kartoitettiin myös vastaajien näkemyksiä TVK:n toimintojen ja palveluiden tärkeydestä. Arviointiskaalalla 1-7 kaikki toiminnot saivat arvosanan 6,1-6,4 väliltä. Tärkeimmäksi (6,4) arvioitiin se, että TVK:n asiantuntijat edustavat alansa huippuosaamista.

Oleellista tällaisissa säännöllisesti ja yhdenmukaisesti toteutettavissa tutkimuksissa on tietenkin seurata kehitystä. Viimeisimpien tulosten perusteella voimme todeta, että olemme onnistuneet myös parantamaan toimintaamme koko ajan vuodesta 2013, jolloin kartoitimme ensimmäisen kerran näitä asioita tällä formaatilla.

Erinomaisten tulosten lisäksi kysely antoi meille myös paljon arvokasta tietoa toimintamme kehittämismahdollisuuksista. Eniten kehittämispotentiaalia liittyy asiakaslähtöisyyden edistämiseen. Siinäkin olemme parantaneet toimintaamme koko ajan vuodesta 2013, mutta nyt saavutettua vastausten keskiarvoa (4,1) on vielä varaa parantaa. Olemmekin jo aloittaneet laajahkon kehittämisprojektin, jonka tavoitteena on innovoida entistäkin paremmin asiakkaidemme tarpeisiin vastaavia palvelutuotteita ja toimintatapoja.

9.6.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Jaa

Etsitkö näitä:

;