Kuva -

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (48/2019)
haittarahan kertakorvausperusteista

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 14.1.2019 asetuksen (48/2019) työtapaturma- ja ammattitautilain 87 §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista.

Asetus tuli voimaan 21.1.2019.

Asetusta sovelletaan haittarahan kertakorvauksiin, jotka maksetaan 1.1.2019 ja sen jälkeen sattuneiden vahinkotapahtumien perusteella.

Asetus sisältää kertakaikkisen haittarahan laskennassa tarvittavan korkokannan, kuolevuusmallin ja pääomakertoimen.

Kertakorvaustaulukko on julkaistu kotisivuilla 25.1.2019.

Lisätietoja antaa lakimies Elina Holmas, puh. 0409 225541

30.1.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;