Kuva -

Tako on julkaissut ohjeen opiskelijan työkyvyn heikentymän määrittämisestä

Yleisohje sisältää ohjeet päätoimisen opiskelijan työkyvyn heikentymisen määrittämisestä ja ansionmenetyksen korvaamisesta sekä tapaturmapäivää seuraavan neljän viikon aikana että sen jälkeen. Ohjetta sovelletaan 1.3.2018 jälkeen TyTAL:n soveltamisalan piiriin kuuluviin tapaturmiin ja ammattitauteihin.

Ohje löytyy Korvaaminen-Ohjeet-Etuudet sivustolta

1.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;