Kuva -

Tako on julkaissut uuden yleisohjeen liittyen aikaisemmin yrittäjänä toimineen työntekijän vuosityöansion määrittämiseen

Vahinkotapahtumassa, joka sattuu työntekijälle 1.1.2018 tai sen jälkeen, otetaan vuosityöansion määrittämisessä vertailuajassa huomioon tietyin edellytyksin työntekijän aikaisempi yrittäjän työtulo. Tästä säädetään TyTAL 75 §:n uudessa kolmannessa momentissa (laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta 1060/2017).

Ohje löytyy Korvaaminen - Ohjeet - Etuudet otsakkeen alta 

8.1.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;