Kuva -

Takolta kaksi uutta yleisohjetta

Tapaturma-asiain korvauslautakunta (Tako) on antanut kaksi uutta yleisohjetta.

Toinen ohjeista koskee työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta päivärahasta tehtävää vähennystä ja toinen ohje muutoksenhaun menettelytapaa.

Ohjeet löytyvät sivulta: www.tvk.fi/ohjeet , muutoksenhaun menettelytapaohje kohdasta "Muutoksenhaku, oikaisumenettelyt ja takaisinperintä" ja päivärahan vähennysjärjestyksen ohje kohdasta "Etuudet" .

7.2.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;