Kuva -

Kuulon apuvälineiden korvaaminen

Tapaturma-asian korvauslautakunta (Tako) on julkaissut uuden yleisohjeen kuulon apuvälineiden korvaamisesta. Nyt annettua yleisohjetta sovelletaan ilmenemispäivästä riippumatta kaikkiin niihin meluvammoihin, joiden osalta apuvälineasia tulee käsittelyyn tämän ohjeen antamisen jälkeen.

Löydän yleisohjeen korvaamisen ohjeista, kuntoutusvälilehden alta.

Tapaturma-asiain korvauslautakunta on lakisääteinen elin, jonka tehtävänä on edistää työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen korvaustoimen yhtenäisyyttä antamalla yleisohjeita ja lausuntoja. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan toimintaa säännellään työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 123 §:ssä, 261 §:ssä ja 29 luvussa, valtioneuvoston asetuksessa tapaturma-asiain korvauslautakunnasta (1468/2015) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausunnon pyytämisestä (1568/2015).

22.10.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;