Kuva -

Maksettavan haittarahan määrä haitan pahentuessa

Tapaturma-asiain korvauslautakunta on julkaissut uuden yleisohjeen, joka käsittelee haittarahan määrää haitan pahentuessa.

Ohje tulee voimaan 29.5.2019 ja ohjetta sovelletaan haittarahan pahenemisen maksamiseen ohjeen antamisen jälkeen. Koskee sekä tapaturmavakuutuslain että työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia vahinkotapahtumia.

Tämä ohje täydentää vuonna 2013 annettua kiertokirjettä 5/2013 pysyvän haitan johdosta suoritettavasta haittarahasta.

Ohjeet löytyvät sivulta: www.tvk.fi/ohjeet haittarahan ohjeesta kohdasta "maksettavan haittarahan määrä haitan pahentuessa".

5.6.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Jaa

;