Kuva -

Tapaturmakorvausten määrä kasvoi vuonna 2015

Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2015 korvauksia yhteensä 587 miljoonaa euroa eli noin 1,5 % enemmän kuin vuonna 2014. Korvauksia maksettiin noin 193 000 vahingosta, eli maksussa oli 1 000 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin.

Puolet lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavista korvauksista on eläkkeitä. Vuonna 2015 eläkkeitä (pysyvät ja väliaikaiset tapaturmaeläkkeet, perhe-eläkkeet ja eläkkeiden indeksikorotukset) maksettiin yhteensä 307 miljoonaa euroa eli noin 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Eläkekorvausten määrän lasku johtui eläkkeiden indeksikorotusten määrän laskusta. Yhtenä selittävänä tekijänä indeksikorotusten laskuun on vuonna 2015 toteutettu, hallituksen edellisenä vuonna päättämä työeläkeindeksin leikkaus, minkä seurauksena myös tapaturmavakuutuslain mukaisten eläkkeiden indeksikorotukset jäivät aiempia vuosia matalammiksi.

Toiseksi suurimman korvauserän muodostavat päivärahakorvaukset. Vuonna 2015 niitä maksettiin 132 miljoonaa euroa eli noin 2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2014.

Sairaanhoitokuluja maksettiin vuonna 2015 yhteensä 110 miljoonaa euroa eli noin 3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (TyTAL) tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Tässä esitetyt tiedot vuonna 2015 maksetuista korvauksista perustuvat TyTAL:a aiempaan tapaturmavakuutuslakiin.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset vuonna 2015

9.6.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;